linkovi
Projekt podržali
Udruga „Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi“ je organizacija civilnog društva organizirana kao nevladina, neprofitna, nepolitička udruga utemeljena na načelima LEADER principa, ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti koja okuplja građane, jedinice lokalne samoupravne, organizacije civilnog društva, organizacije iz gospodarskog sektora i druge oblike organiziranja u svrhu promicanja održivog ruralnog razvoja i unapređenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj područja jedinica lokalne samouprave koje su u članstvu Udruge „Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi“.

Udruga je osnovana 22. listopada 2012. godine na Osnivačkoj skupštini u Svetom Jurju na Bregu gdje je prisustvovao 31 predstavnik osnivača LAG-a Međimurski doli i bregi.

LAG je Udruga koja okuplja predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora s objedinjenog područja deset jedinica lokalne samouprave, zapadnog dijela Međimurske županije (Gornji Mihaljevec, Mursko Središće, Nedelišće, Podturen, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova) s ciljem uspostave partnerstva svih sektora i povezivanja svih razvojnih aktivnosti i projekata na području na kojem je osnovan LAG.

LAG se prostire se na površini od 293,32 km2, ima 43.085 stanovnika i 80 naselja.
... ...
...
Web: http://lag-medjimurskidoliibregi.hr/
Email LAG Međimurski doli i bregi  
  RSS LAG Međimurski doli i bregi  RSS
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013