-->
linkovi
Projekt podržali
TKON GRBO povijesti Tkona
Tipična otočka mjesta smještena su na sjevernoj strani otoka dok je druga strana otoka strma i nenaseljena. Povezana glavnom cestom, od sjevera prema jugu, nižu se slijedeća naselja; ŽDRELAC, BANJ, DOBROPOLJANA, NEVIÐANE, MRLJANE, BAROTUL, Mali PAŠMAN, PAŠMAN, KRAJ, UGRINIĆ i TKON.
Najviši vrh otoka je Veliki Bokolj, 272 metra i nalazi se iznad mjesta Dobropoljana. Otočka trasverzala duga je oko 30 kilometara i proteže se od Ždrelca do Tkona.
Na otoku se nalaze ostaci vila rustika, ilirskih i rimskih grobova koje su arheolozi datirali petim stoljećem nove ere.
Hrvatski narodni vladari imaju jurisdikciju nad jugoistočnim dijelom Pašmana za razliku od Zapadnog dijela otoka gdje su posjedi bogatih obitelji iz Zadra, koji pak priznaju Bizantskog suverena. Još tada je politika podijelila Otok, približno na dvije današnje općine: Pašman i Tkon.
Naselje i Općina Tkon, ustrojena 1997. godine, koja obuhvaća i naselje Ugrinić, smjestila se na jugoistočnom dijelu otoka i 13 otočića, od kojih su najveći Gangaro, Žižanj i Košara, a najmanji Orlić. U Pašmanskom kanalu nalaze se Planac i Čavatul, dok su drugi na jugo-istok prema otoku Vrgadi, te prema otoku Žutu i Kornatu na jugo-zapad. Površina Općine iznosi 15 km2.
Prvobitno naselje Tkon bilo je smješteno 2 km južnije, no ne uz samu obalu, a prvi puta ga spominje Konstantin Porfirogenet u svojim spisima, "De Administrando Imperio" iz 10 st. kao Katav odnosno "donji", kao mjesto zapadno od otoka Vrgade na kojem je car Justinijan smjestio stražarnicu. Izvori iz 1067. bilježe ga kao Katun, a u dokumentu iz 1363 god. spominje se kao Kun, kao što je i danas lokalni naziv za mjesto. Stanovnici se nazivaju Kunjanima, a stanovnice Kunjke. Službeni naziv Tkon datira iz 1840. godine, a nastao je nekritičkom korekcijom iz Tcon kako je mletački topograf svojedobno napisao izgovoreno Kun.
Tkon je tipično ribarsko mjesto i luka, naziva se još i „vrata Kornata“. Najvažnija djelatnost je bila izlov školjki kunjki u Pašmanskom kanalu, koje su i dobile ime po Kun-u.
Ugrinić je jedno od najmanjih mjesta na otoku Pašmanu. Smjestilo se i razvilo ispod brda Ćokovac oko male lučice obitelji Ugrinić, koji su do prije stotinu pedeset godina živjeli u središtu otoka u dvorcu Ugrinić, danas zvan Veliki tor koji datira iz 16 st.
Stanovništvo se i tu kao i u ostalim naseljima na otoku pretežito bavilo poljoprivredom, zemljoradnjom, te sitnim stočarstvom i ribarstvom. Kako je jedna od najznačajnijih poljoprivrednih grana bilo maslinarstvo i uzgoj grožđa, pojavila se potreba za "sprtama" i "kofama" koje su domaći koristili za transport uroda od udaljenih polja i ograda do svojih kuća. Proizvodnja postoji i danas u Ugriniću u organizaciji obitelji Kuštera. Iako je orijentirana na suvenirsku izradu, još uvijek možete naručiti izradu istih po vlastitim željama. Osim vrsnih pletača, Ugrinić ima i vrsne „maragune“-brodograditelje. Obitelj Katičin poznata je po kvalitetnoj izradi brodica tipičnih za ove krajeve; "gajeta", "guc", "batana" ili tzv. "skaf".Povijesna baština
Fortifikacije
Pustograd je utvrda, koja datira iz 6 st. ispod koje je bilo prvobitno naselje. Nalazi se na brdu iznad uvale Zaklopica. U doba Bizanstkog carstva, služila je kao vojna utvrda za nadgledavanje i čuvanje Pašmanskog i Zadarskog kanala od napada gusara. Stanovnici mjesta bježali su pred napadima koristeći je kao sklonište. Obrambeni zid koji okružuje vrh brda ima oblik nepravilnog kruga (oko 85x75 m). Sačuvan je djelom tek u temelju, a djelom u visini od pola do jednog metra. Na sjevernoj strani sačuvani su temelji jedne kule, a na južnoj gotovo cijela kula. Unutar prstena zidina su tragovi dviju građevina, vjerojatno stambene zgrade i cisterne za vodu. Danas je Pustograd vrijedno arheološko nalazište.
Veliki tor ili Dvorac Ugrinić u šumi Crnike, sagrađen u 16. st., na putu za sidrišta s donje (južne strane) otoka, ostavština su Ugrinića iz plemena Šubića. Dvorac Ugrinić je zapravo kamena utvrda na dvije etaže okružena moćnim i visokim zidom. Utvrda je koristila za smještaj vojne posade s obiteljima i predaka današnjih stanovnika mjesta Ugrinić, a po svemu sudeći u njoj je moglo istodobno živjeti oko 50 ljudi. Cijela utvrda je prepuna manjih i većih prostorija, a pomnijim pregledavanjem još i danas se može lijepo vidjeti gdje je bila kuhinja, radni prostor ili prostor za čuvanje domaćih životinja. Na katu utvrde ostala je ne srušena velika kula, očito za poglavara, a odmah uz nju je kruna cisterne na otvorenom, s lijepom kamenom klupom.

Ruralno graditeljstvo
Najstariji dijelovi današnjeg Tkona, sa tipičnim dalmatinskim kućama od kamena koje se sastoje od gospodarskog prostora u prizemlju i stambenog na katu, mogu se vidjeti u predjelu Pelastra i Rudića dvora.
Nekada je središte mjesta bilo tzv. koledište, u lokalnom dijalektu kolešće, gdje se nalazi mjesni bunar i veliki plac sa gusternom; mjestom gdje se sakupljala kišnica i opskrbljivala mjesto pitkom vodom.

Među najstarije spomenike važno je uvrstiti i parapet koji se nalazi u luci Tkon sagrađen sredinom 19. stoljeća koji je u svojoj funkciji ostao i do danas obnavljajući se s vremena na vrijeme.
Od važnijih građevna treba spomenuti i ostatke ladanjskog sklopa p
emičke obitelji De Erco iz 18/19 st. s gospodarskim objektima, mlinom i perivojem koji se nalaze u samome centru naselja.
Po cijelom otoku mnoštvo je suhozida koji su zaštićeni spomenici kulture. Unutar njih nalaze se torovi. Najpoznatiji su Calovi tori koji su za vrijeme 2. sv. rata bili mjesto gdje su se sakrivale i živjele žene i djeca Tkona, te Brzića tori kao tipični primjeri gradnje.
Kao važan podmorski arheološki lokalitet nalaze se ostaci brodoloma u Pašmanskom kanalu kod otočića Gnalić čije predmete, njih oko 10.000, čuva Zavičajni muzej u Biogradu na moru. Radi se o mletačkom brodu koji je potonuo 1583. godine nakrcan raznovrsnom skupocjenom robom za trgovinu po lukama Mediterana.

Sakralni spomenici
U samome mjestu Tkona nalazi se župna crkva Sv. Tome, spominje se već u 11. stoljeću sačuvana je pravokutna apsida u romaničkom stilu, zvonik, te brojni fragmenti koji datiraju iz 12 stoljeća. U današnjem obliku trobrodne bazilike sagrađena je 1742., a obnovljena 1938. godine. Glavi brod je od bočnih odvojen sa šest stupova bogato ukrašenih kapitela. Na glavnom baroknom oltaru je slika Bogorodice na prijestolju koja se pripisuje zadarskome slikaru Petru Jordaniću s kraja 15. stoljeća. Današnja slika dio je nekadašnjeg triptiha ili poliptiha koji je rastavljen i većim dijelom uništen još u prošlom stoljeću. Crkva ima romanički zvonik "Alta turri Ornatur" sa dva zvona. Veće zvono je promjera 74 cm sa likom Sv. Katarine mučenice i njenim atributima, te motivom križa i dva srca. Na donjem djelu nalazi se natpis:Svaki duh hvali Gospoda. Manje zvono, promjera 72 cm, ima natpis ANNO 1902. što ga datira. Zvona su elektricifirana 1980 godine.
Na brdu Kalvarija iznad samog mjesta nalazi se crkva Gospa od sedam žalosti iz 18 stoljeća sa križnim putom. Već oko 1500-te na brdu puk gleda i sluša na hrvatskom jeziku najstarije sačuvane mirakule, Uskrsnuće Isukrstovo i druga prikazanja iz Tkonskog zbornika.
U centru je crkvica Sv. Antuna pustinjaka iz 17. stoljeća podignuta ostavštinom mještana glagoljaša A. Palaškova 1672. godine. u njoj se nalazi mramorni oltar sa početka 19 stoljeća. I danas postoji bratovština Sv. Antuna.
Benediktinski samostan Sv. Kuzme i Damjana nalazi se na brdu Ćokovac (95m), 2 km SZ od Tkona. Naziv "Ćokovac" dolazi od riječi "ćok", što je naziv u lokalnom dijalektu za pticu kos. Spomenik je kulture nulte kategorije. Sagradio ga je biogradski biskup Teodorik 1059. godine na temeljima ranije bizantske utvrde i starokršćanske crkve. Po mletačkom razaranju Biograda u 12. stoljeću benediktinci dolaze na Ćokovac i grade novi samostan. U 14. stoljeću samostan je srušen do temelja, ali su ga benediktinci ponovo izgradili i pregradili crkvu u venecijanskom gotičkom stilu. Monasi iz razorenog samostana odlaze s Češkim kraljem Karlom u Prag za njegovog povratka iz Rima gdje ga je Papa krunio za Cesara svetog Rimskog Njemačkog Carstva. Ti monasi su u Pragu utemeljili benediktinski glagoljaški samostan “Emaus” kao zametak Praškog sveučilišta.Crkvu krasi oslikano gotičko Tkonsko raspelo s početka 15. stoljeća rad majstora Menegela Ivanova de Canalisa, učenika Paola Venezianija, do 1999. zvanog majstor Tkonskog raspela. Godine 1808. Francuzi su zatvorili benediktinski samostan, a posljednji benediktinac Pletikosić je ostao kao župnik Sv. Tome u Tkonu i za župu je od druge austrijske državne uprave otkupio nacionalizirani i devastirani samostan.
1964. iz Praga u Tkon dolazi monah Martin Kirigin da bi s bratom Benediktom obnovio matični samostan Sv. Kuzme i Damjana. Ćokovac je posljednji aktivni muški samostan benediktinaca u Hrvatskoj i poznato svjetsko glagoljaško središte.
Tkonski zbornik je hrvatskoglagoljski rukopis s početka 16. stoljeća pronađen u Tkonu. Danas se čuva u knjižnici HAZU u Zagrebu. Ima 170 papirnatih listova i pisan je sitnom lijepom kurzivnom glagoljicom. Pripada skupini tematski raznorodnih hrvatskoglagoljskih zbornika:pisala su ga dva pisara na Ćokovcu i u njemu nalazimo prikazanja, pjesme, apokrife, propovijedi, različite zapise. Neki su dijelovi vrlo visoke umjetničke vrijednosti.

Turistička ponuda
Svoj boravak možete osigurati u brojnim privatnim apartmanima, pansionima, kampovima i robinzonskim kućicama. Turističke agencije Con Sole i Kun, nude Vam privatni smještaj, a i drugu ponudu kao što je najam čamaca, bicikla, skutera, te razne izlete u nacionalne parkove.
Osim FKK kampa Sovinje, u Tkonu se nalaze dva privatna kampa Adriana i Brist, te u susjednom Ugriniću Oliva i Pinija. Smješteni su u hladovini stoljetnih maslina i borovih šuma nadomak prekrasnih plaža.
Robinzonski turizam razvijen je sa južne strane otoka ili lokalno „donje more“, te na otoku Žižnju. Zbog grubog i strmog terena taj dio je nenaseljen, no sastoji se od privatnih parcela, uglavnom maslinika. Zbog udaljenosti od naselja, pogotovo u vrijeme branja maslina, stanovnici su sagradili male kamene objekte, koji su prvenstveno služili u gospodarske svrhe. Svaka kuća nalazi se neposredno na moru, okružena maslinovim i smokvinim stablima, ima svoju vlastitu luku odnosno mul i mjesto za kupanje, jednostavnu i višenamjensku opremu, opskrbu energijom (solarna ili plin ), te vodu iz cisterne – sakupljanje kišnice. Idealno za ljude željne odmora na osami, odvojeni od ostatka svijeta, uživat će bar na tren u tradicijonalnom načinu života na otoku.
Sa sjeverne strane otoka sve plaže su pješčane. Od mjesta Ugrinić preko Tkona na jug nalazi se sedam pješčanih uvala duž 3 km. Javne plaže su Vruljica, Južnja i plaža Ugrinić.
FKK Sovinje koji se nalazi na kraju ceste izvan naselja Tkon ima pješčanu plažu koja je prirodni fenomen i može se naći na samo nekoliko lokaliteta Jadrana (najpoznatiji je otok Susak). Radi se o konstantnoj sedimentaciji pijeska sa stijena i tako je čini prekrasnom.
Tradicionalna gastronomija Tkona i Ugrinića sastoji se u pripremanju brojnih specijaliteta čiji se temelji njeguje od davnina. Od specijaliteta koje će vam domaćini rado poslužiti izdvojiti ćemo samo neke:dalmatinski pršut sušen na buri, domaći ovčji sir, pašticada, pečena janjetina, specijaliteti ispod peke; prvenstveno hobotnica, ribe, rakovi te školjke od koji se istiće naša kunjka.
U restoranima "Maestral", "Arkada", "Trta mrta" i "Sovinje" te konobama "Klanac", "Stari dvori", "Leut" i "Treva" u Ugriniću, doživjet ćete ugodu obiteljske atmosfere i tipični dalmatinski ambijent karakterističan za ovo podneblje. Ljubazni domaćini ponuditi će Vam brojne dalmatinske specijalitete na najbolji mogući način uz domaće masline, maslinovo ulje, suhe smokve, domaću rakiju i vino, te tradicionalne frite i kroštule sve izuzetno visoke kvalitete, a nadasve prirodno i autohtono.
Turistička ponuda Općine Tkon nije bazirana samo na ljetne mjesece. Ponuda prirodnih resursa, blizina nacionalnih parkova Paklenica, Kornati i Krka, te parka prirode Vransko jezero, ugodan spoj kulturne baštine, arheoloških i etnografskih lokaliteta, primamljivi su tokom cijele godine.
...
(398) 11.04.'18 | 30.03.'18 | 27.03.'18 | 12.03.'18 | 23.01.'18 | 11.01.'18 | 27.12.'17 | 21.12.'17 | 20.11.'17 | 06.11.'17 | 02.11.'17 | 19.10.'17 | 09.10.'17 | 25.09.'17 | 04.08.'17 | 31.07.'17 | 10.07.'17 | 28.06.'17 | 13.06.'17 | 25.05.'17 | 25.04.'17 | 14.04.'17 | 12.04.'17 | 13.03.'17 | 22.02.'17 | 22.12.'16 | 21.12.'16 | 18.11.'16 | 17.11.'16 | 28.10.'16 | 10.10.'16 | 07.10.'16 | 09.09.'16 | 07.09.'16 | 31.08.'16 | 03.08.'16 | 02.08.'16 | 27.07.'16 | 19.07.'16 | 18.07.'16 | 07.07.'16 | 24.06.'16 | 23.06.'16 | 21.06.'16 | 19.05.'16 | 19.04.'16 | 04.04.'16 | 31.03.'16 | 24.03.'16 | 14.03.'16 | 26.02.'16 | 08.02.'16 | 27.01.'16 | 26.01.'16 | 25.01.'16 | 14.01.'16 | 31.12.'15 | 22.12.'15 | 16.12.'15 | 10.12.'15 | 07.12.'15 | 30.11.'15 | 23.11.'15 | 18.11.'15 | 17.11.'15 | 11.11.'15 | 10.11.'15 | 05.11.'15 | 03.11.'15 | 21.10.'15 | 18.09.'15 | 17.09.'15 | 16.09.'15 | 07.09.'15 | 04.09.'15 | 03.09.'15 | 28.08.'15 | 26.08.'15 | 19.08.'15 | 14.08.'15 | 13.08.'15 | 07.08.'15 | 06.08.'15 | 04.08.'15 | 30.07.'15 | 29.07.'15 | 27.07.'15 | 24.07.'15 | 23.07.'15 | 22.07.'15 | 20.07.'15 | 17.07.'15 | 15.07.'15 | 13.07.'15 | 07.07.'15 | 30.06.'15 | 26.06.'15 | 24.06.'15 | 23.06.'15 | 17.06.'15 | 16.06.'15 | 15.06.'15 | 12.06.'15 | 11.06.'15 | 10.06.'15 | 08.06.'15 | 05.06.'15 | 03.06.'15 | 02.06.'15 | 01.06.'15 | 22.05.'15 | 21.05.'15 | 20.05.'15 | 19.05.'15 | 18.05.'15 | 15.05.'15 | 14.05.'15 | 12.05.'15 | 07.05.'15 | 06.05.'15 | 04.05.'15 | 28.04.'15 | 27.04.'15 | 22.04.'15 | 20.04.'15 | 17.04.'15 | 16.04.'15 | 15.04.'15 | 07.04.'15 | 03.04.'15 | 20.03.'15 | 17.03.'15 | 12.03.'15 | 10.03.'15 | 02.03.'15 | 25.02.'15 | 24.02.'15 | 19.02.'15 | 18.02.'15 | 17.02.'15 | 16.02.'15 | 13.02.'15 | 11.02.'15 | 09.02.'15 | 30.01.'15 | 27.01.'15 | 26.01.'15 | 23.01.'15 | 22.01.'15 | 19.01.'15 | 12.01.'15 | 08.01.'15 | 05.01.'15 | 24.12.'14 | 23.12.'14 | 22.12.'14 | 19.12.'14 | 16.12.'14 | 12.12.'14 | 11.12.'14 | 10.12.'14 | 27.11.'14 | 18.11.'14 | 14.11.'14 | 13.11.'14 | 12.11.'14 | 11.11.'14 | 03.11.'14 | 28.10.'14 | 27.10.'14 | 23.10.'14 | 22.10.'14 | 21.10.'14 | 20.10.'14 | 15.10.'14 | 13.10.'14 | 09.10.'14 | 07.10.'14 | 06.10.'14 | 03.10.'14 | 02.10.'14 | 29.09.'14 | 26.09.'14 | 22.09.'14 | 18.09.'14 | 16.09.'14 | 15.09.'14 | 12.09.'14 | 08.09.'14 | 05.09.'14 | 03.09.'14 | 02.09.'14 | 01.09.'14 | 29.08.'14 | 25.08.'14 | 22.08.'14 | 18.08.'14 | 12.08.'14 | 11.08.'14 | 08.08.'14 | 07.08.'14 | 04.08.'14 | 01.08.'14 | 31.07.'14 | 29.07.'14 | 24.07.'14 | 23.07.'14 | 21.07.'14 | 16.07.'14 | 08.07.'14 | 04.07.'14 | 03.07.'14 | 01.07.'14 | 26.06.'14 | 18.06.'14 | 13.06.'14 | 11.06.'14 | 10.06.'14 | 06.06.'14 | 05.06.'14 | 03.06.'14 | 30.05.'14 | 26.05.'14 | 21.05.'14 | 20.05.'14 | 15.05.'14 | 14.05.'14 | 08.05.'14 | 30.04.'14 | 29.04.'14 | 25.04.'14 | 24.04.'14 | 23.04.'14 | 22.04.'14 | 17.04.'14 | 14.04.'14 | 11.04.'14 | 07.04.'14 | 27.03.'14 | 21.03.'14 | 19.03.'14 | 17.03.'14 | 14.03.'14 | 12.03.'14 | 11.03.'14 | 07.03.'14 | 05.03.'14 | 03.03.'14 | 26.02.'14 | 25.02.'14 | 24.02.'14 | 21.02.'14 | 12.02.'14 | 10.02.'14 | 24.01.'14 | 22.01.'14 | 16.01.'14 | 10.01.'14 | 09.01.'14 | 27.12.'13 | 11.12.'13 | 09.12.'13 | 03.12.'13 | 29.11.'13 | 22.11.'13 | 19.11.'13 | 18.11.'13 | 08.11.'13 | 07.11.'13 | 06.11.'13 | 05.11.'13 | 04.11.'13 | 31.10.'13 | 29.10.'13 | 24.10.'13 | 23.10.'13 | 18.10.'13 | 17.10.'13 | 16.10.'13 | 07.10.'13 | 04.10.'13 | 03.10.'13 | 02.10.'13 | 25.09.'13 | 23.09.'13 | 19.09.'13 | 16.09.'13 | 11.09.'13 | 10.09.'13 | 06.09.'13 | 05.09.'13 | 03.09.'13 | 30.08.'13 | 28.08.'13 | 27.08.'13 | 26.08.'13 | 22.08.'13 | 21.08.'13 | 20.08.'13 | 19.08.'13 | 16.08.'13 | 14.08.'13 | 13.08.'13 | 12.08.'13 | 09.08.'13 | 08.08.'13 | 06.08.'13 | 02.08.'13 | 01.08.'13 | 30.07.'13 | 29.07.'13 | 26.07.'13 | 25.07.'13 | 23.07.'13 | 19.07.'13 | 16.07.'13 | 10.07.'13 | 08.07.'13 | 03.07.'13 | 02.07.'13 | 19.06.'13 | 31.05.'13 | 29.05.'13 | 23.05.'13 | 21.05.'13 | 10.05.'13 | 07.05.'13 | 23.04.'13 | 19.04.'13 | 15.04.'13 | 08.04.'13 | 28.03.'13 | 27.03.'13 | 22.03.'13 | 21.03.'13 | 18.03.'13 | 13.03.'13 | 12.03.'13 | 11.03.'13 | 08.03.'13 | 01.03.'13 | 27.02.'13 | 15.02.'13 | 07.02.'13 | 06.02.'13 | 01.02.'13 | 25.01.'13 | 24.01.'13 | 23.01.'13 | 22.01.'13 | 21.01.'13 | 14.01.'13 | 11.01.'13 | 20.12.'12 | 17.10.'12 | 16.10.'12 | 13.09.'12 | 11.09.'12 | 24.07.'12 | 11.07.'12 | 06.07.'12 | 04.07.'12 | 29.06.'12 | 25.05.'12 | 07.05.'12 | 04.05.'12 | 23.04.'12 | 20.04.'12 | 19.04.'12 | 04.04.'12 | 03.04.'12 | 02.04.'12 | 22.03.'12 | 21.03.'12 | 20.03.'12 | 12.03.'12 | 27.02.'12 | 10.02.'12 | 03.02.'12 | 02.02.'12 | 19.01.'12 | 16.01.'12 | 13.01.'12 | 19.12.'11 | 08.12.'11 | 07.12.'11 | 24.11.'11 | 27.10.'11 | 25.10.'11 | 18.10.'11 | 13.10.'11 | 12.10.'11 | 02.09.'11 | 11.08.'11 | 27.07.'11 | 17.06.'11 | 26.05.'11 | 12.05.'11 |
Web: http://www.tkon.hr
Email Tkon  
  RSS Tkon  RSS  You Tube Tkon  channel/UCZXlUi_nzAFtpI9nA57oUsw
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013