linkovi
Projekt podržali
Područje općine Lećevica pripada zagorskom dijelu Splitsko Dalmatinske županije. Općina Lećevica sastoji se od naselja Lećevica, Radošić, Kladnjice i Divojevići.
Općina Lećevica Ima površinu od 87,37 km² što čini 1,93 % ukupne površine Županije. Prema popisu iz 2001.g. na području općine živi 740 stanovnika što čini gustoću naseljenosti od 8,4 st/km². Od prijašnjeg popisa stanovništva iz 1991.g. zabilježen je pad broja stanovnika uzrokovan migracijskim procesima stanovništva.
Postojeće stanje sustava naselja na području općine Lećevica određeno je dosadašnjim razvojem i procesima okupljanja stanovništva na više manjih zaselaka unutar naselja.

Pregled povijesno-prostornog razvoja

Prostor općine presjeca niz prometnica od lokalnog značaja, te novo sagrađena autocesta koja povezuje Split i Zagreb.
Prostor općine Lećevica kulturno-povijesno je pripadao prostoru Dalmatinske Zagore, s kojom je dijelio sudbinu turske okupacije, te razdoblja mletačke vlasti nakon oslobođenja od Turaka.
Reljef je većinom krševit, prostor čini prostrana visoravan, sa brdovitim područjima na sjeveru općine, a od većih plodnih površina ističe se i u prošlosti značajno Radošićko polje. Zbog škrte zemlje i nedostatka vode poljoprivreda nikada nije zauzimala značajnije mjesto u privređivanju stanovništva, osim za vlastite potrebe. Glavni način privređivanja stoljećima je na ovom prostoru bilo stočarstvo. Od 70-ih godine XX. stoljeća poljodjelstvo i stočarstvo naglo propadaju, uglavnom zbog brojnog iseljavanja stanovništva na rad u obližnje gradove, a kasnije i zbog trajnog preseljenja u Split i na obalna područja.
Na prostoru općine Lećevica postoji kontinuitet življenja još od prapovijesti, o čemu nam svjedoči veliki broj prapovijesnih gomila i gradina koje su sačuvane in situ .
...

Klimatska obilježja

Najtopliji mjesec u godini je srpanj sa srednjom temperaturom zraka od 22°C, dok je najhladniji siječanj sa srednjom temperaturom zraka od 6°C. Apsolutna maksimalna temperatura zraka izmjerena je u srpnju 39 °C, dok je minimalna zabilježena u veljači od -24°C...
Najveća količina oborina pada u posljednja četiri mjeseca u godini, a najviše u prosincu. Ukupan broj oborinskih dana iznosi 123, prosječan broj dana sa tučom iznosi godišnje 3.7 dana. Snijeg najčešće pada u veljači (5 dana)...

Zemljište

Postojeća poljoprivredna zemljišta su podesne površine za poljoprivrednu proizvodnju; oranice, voćnjaci, vinogradi i livade. Prostrani pašnjaci (i šume) na izdignutim, brdskim i planinskim predjelima i predstavljaju dobru osnovu za uzgoj (i ispašu) stoke...
Različite vrste voćaka kao pojedinačna stabla sađena su na čitavom prostoru općine, a najviše je trešanja, šljiva, oraha, bajama, jabuka i manje višanja, krušaka, bresaka i smokava...

Izvaci iz Prostornog plana uređenja Općine Lećevica (ZAVOD ZA PROSTORNO UREÐENJE SPLIT, ožujak 2008.)
...
Web: http://www.lecevica.hr
Email Lećevica  
  RSS Lećevica  RSS
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013