linkovi
Projekt podržali
GRBOPUZENGrad Opuzen nalazi se u središtu neretvanske doline uz lijevu obalu Neretve, na sjecištu prometnica Sarajevo-Ploče-Dubrovnik. Područje Opuzena zahvaća dio porječja donjeg toka rijeke Neretve. Samo naselje smješteno je u specifičnom pejzažu riječne delte između sprudova i rukavaca. Kod Opuzena se Neretva račva na Veliku i Malu Neretvu, a ravnica uz rijeku danas je pretežno meliorirana.

Grad Opuzen graniči sa drugim jedinicama lokalne samouprave unutar Dubrovačko – neretvanske županije i to : sa Kulom Norinskom na sjevernoistočnoj strani, Gradom Ploče sa sjeverozapadne strane, te općine Slivno na svom južnom rubu.

Takav položaj Grada Opuzena u odnosu na državni i županijski teritorij, kao i lokacija unutar raskrižja važnih razvojnih koridora, koji se pružaju priobalnim područjem i u dubinu prostora ( potez Opuzen- Metković-BiH )prateći glavne prometne pravce na predmetnom području (državne ceste D-8 i D-9, plovni put Neretva, željeznička pruga I. reda), osiguravaju Opuzenu kvalitetne uvjete za budući gospodarski razvitak.

Grad Opuzen ima površinu od 24,04 kilometra kvadratna. Grad Opuzen je jedno od najgušće naseljenih područja u županiji. Grad čine tri naselja : Opuzen, Buk - Vlaka, Pržinovac.


KARTA NERETVA 1787Povijest Opuzena seže u razdoblje prvih dana Dubrovačke Republike gdje se spominje kao otok Posrednica, trgovište solju i emoprij. Postoji nekoliko hipoteza o nastanku imena Opuzen od kojih je naposnzatija ona po kojoj je Opuzen dobio naziv po tvrđavi Fort Opus koju su Mlečani sagradili 1684.god na ruševinama ostataka pentagonalne kule pod nazivom Koš, čiji bedem i danas krasi stari dio grada. Središte starog dijela grada predstavlja klasični rimski forum - pjaca, sa župnom crkvom sv. Stjepana, koja je sagrađena na mjestu nekadašnje kapelice i crkvice nastradale u požaru, a kasnije početkom turskih osvajanja i dolaskom izbjeglica iz Čitluka (današanja Gabela) koji su sa sobom donijeli i kip svog zaštitnika, crkva poprima današnji naziv i dograđena je 1883.god u neoklasicističkom stilu.

Prema jednoj teoriji ime mjesta došlo je bi od utvrde koju su Forte Opus. Nestankom utvrde i vojničkog logora koji je bio u blizini nestala je riječ Forte pa je ostao samo Opus kojem je dodan sufiks – en, i s tim je formuliran današnji oblik imena Opuzen.

Druga vjerodostojnija hipoteza govori kako se u imenu Opuzen ne krije latinski, već hrvatski korjen. Otok Posrednica na kojem leži današnji Opuzen nosilo je ime Opus, kako je to vidljivo iz Coronelijevih karata Neretve.

No, još prije Jakov Petar Lukarić 1551. – 1615. (Luccari) naziva utvrdu Koš Opusena. Otok je nastao od mulja kojeg je rijeka nanosila i taložila te je bio sklizak, tj. opuzljiv. Na tom mjestu strateški važnom sagrađena je utvrda Koš upravo zbog nepristupačnosti. Blato i močvara omogućavali su relativno maloj posadi da dugo odoljeva raznim napadačima, pa je kao i nešto udaljenija Kula Norinska i ova tvrđava imala visoke bedeme, ali su upravo radi takvog sastava tla kroz stoljeća postepeno tonuli sve dublje i danas naziremo samo njihove ostatke.

Zbog nepristupačnosti taj dio toka rijeke Neretve, narod ga je nazvao Opuzina ili Opuz, što je ostalo i u današnjoj terminologiji pučkog govora Neretvanske doline. Mletački naziv Forte Opus značio bi utvrda Opus ili Opuz, tj. utvrda postavljena na mjestu Opuz.


Kulturno povijesna baština

TRGNajkarakterističniji i najprepoznatljiviji dio današnjeg Opuzena je mjesni trg, veliki dubinski, gotovo scenski prostor, na čijem se kraju nalazi crkva Sv. Stjepana sagrađena krajem 19. stoljeća u oblicima neoklasicizma. Jednostavno i čisto pročelje crkve te snažni volumen naglašen vitkim zvonikom, sučeljava se s nizom katnica koje obrubljuju trg. Na suprotnoj strani od crkve početkom 20. stoljeća podignuta je zgrada škole po tipskom austougarskom projektu. Porušena je 1992. godine i na njezinom mjestu podignuta nova poslovna zgrada znatno viših gabarita koja je poremetila izvorne prostorne odnose i mjerilo trga. Na trgu se također ističe i klasicistička zgrada Grada s razigranim pročeljem sa središnjim balkonom na katu te segmentnim zabatom na vrhu između dvije kamene piramide.

Iza crkve Sv. Stjepana nalazi se najstariji sačuvani dio grada - s nekoliko dobro sačuvanih kasnobaroknih stambeno-gospodarskih sklopova stiješnjenih na samom rtu današnjeg poluotoka. Unutar mreže uskih i nepravilnih popločanih uličica barok je sačuvan u skromnim detaljima arhitektonske plastike, prostranim dvorištima s gospodarskim sadržajima, te snažnim volumenima stambenih katnica.

Uz rijeku čija je obala u 19. stoljeću regulirana na način primorskih naselja pa se i naziva rivom, s nizom drvoreda, razvio se niz stambenih sklopova rezidencijalnog karaktera, s karakterističnim ograđenim vrtovima prema rijeci, dok su im u zaleđu prostrana gospodarska dvorišta unutar visokih kamenih zidova te manje gospodarske kamene prizemnice ili katnice. Među njima se osobito ističe kuća obitelji Oman, izuzetan sklop gotovo aristokratskog značenja s neobično bogatim inventarom rasutim tijekom vremena. U ovoj su kući odsjedali svi viđeniji gosti Opuzena od cara Franje Josipa II. koji je 1875. posjetio Opuzen do poznatog slikara Celestina Medovića.

Prostori od značaja za zaštitu kulturnih dobara i graditeljske baštine, vezani su prvenstveno uz neistraženo arheološko područje koje kao potencijalni prostor arheoloških nalaza obuhvaća čitav teritorij Grada.

Osim arheološkog područja predviđene su mjere zaštite i za slijedeća kulturna dobra:
- povijesna graditeljska cjelina - gradsko područje Opuzen,
- povijesna graditeljska cjelina - seoska naselja Smokovo i Selo,

Pojedinačni zaštićeni objekti i javni prostori:
- Crkva Sv. Stjepana
- Trg Kralja Tomislava sa objektima Gradske uprave, Kuće Nikolić, Franičević, te Ajduk- Utovac,
- Kuća Oman
- Kuća Sušan
- Gradska riva uz Neretvu
- Most na Maloj NeretviKroz povijest

Ovo je područje naseljeno još u prapovijesno doba. Na samom je mjestu današnjeg Opuzena postojalo rimsko naselje koje je riječnim nanosima te intervencijama u prostoru iz kasnijih razdoblja, poglavito izgradnjom tvrđava, uništeno. Poznati prirodoslovac opat Alberto Fortis u 18. stoljeću u vrtu kuće Nonković iza današnje crkve Sv. Stjepana gleda i opisuje stare rimske zidove te ostatke keramike i stakla. Danas meliorirano područje Luke preko puta Opuzena, mjesto je na kojem se može ubicirati postojanje antičkog naselja.

Zbog svoje iznimne geostrateške važnosti, središte je borbi i sukoba za prevlast. Iako zakratko i u sastavu bosanske države, dolina rijeke je sve do turske okupacije vezana uz hrvatsko-ugarsko kraljevstvo.

Sva nastojanja Dubrovačke Republike da u svoj teritorij uključi deltu Neretve nisu uspjela. Dubrovčani su svoju tvrđavu Posrednicu na mjestu današnjeg Opuzena porušili 1472. godine te se posada povukla u Ston. Padom Bosne i Neretva je od 1494. do 1685. godine u vlasti Turskog carstva. Tada ulazi u sastav Mletačke Dalmacije u kojoj ostaje do 1797. godine. U tom se razdoblju Opuzen razvija kao važno vojno i urbano središte.

Opuzen je nastao na mjestu razdvajanja Male Neretve od glavne matice rijeke., na karakterističnom trokutnom istaku kopna koji je nekad bio otok zvan Posrednica. Na njemu su tijekom 14. stoljeća Dubrovčani osnovali trgovište i sagradili istoimenu utvrdu koju su sami porušili 1472. prilikom napuštanja ovog kraja pred Turcima i povlačenja u Ston. Da je ovakav otočić bio dragocjen u strateškom smislu svjedoči i to da je na istom mjestu hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin dao sazidati tvrđavu Koš koja se u dubrovačkim spisima spominje 1481. i 1482. godine. Podignuta je za obranu od Turaka i kao uporište strateškog prodora u Bosnu. Ovu su tvrđavu srušili Turci u naletu na Neretvu 1494. godine.

U doba mletačko-turskih ratova tijekom 17. stoljeća, Mlečani šire svoju vlast u dolini Neretve. U mjesecu studenom 1684. godine, mletačka flota uplovljava u rijeku i na mjestu ranijih utvrda Posrednice i Koša podiže snažnu utvrdu Forte Opus. Za izgradnju je naročito bio zaslužan providur Pietro Valieri. On 17. prosinca za zapovjednika tvrđave postavlja Hrvata Ivana Marinovića, bivšeg zapovjednika tvrđave Zadvarje i dodjeljuje mu 170 vojnika. Uskoro se 1685. godine u Opuzen doseljavaju serdari Nonković vodeći sa sobom 60 obitelji.

Već sam naziv Forte Opus označava značenje utvrde. Prema sačuvanom nacrtu iz djela mletačkog kartografa Coronellija “Isolario” iz 1696. godine, tvrđava je imala trokutni oblik, a veličinom je potpuno ispunjavala otočić. Na uglovima su bili snažni bastioni, vjerojatno vaubonovog tipa. Onaj sjeverni, na samom račvanju dva toka rijeke, bio je trostran. Na kopnenoj strani, “terafermi”, sudeći po nacrtu bio je snažni prsobran. Ovako temeljito utvrđeno mjesto ubrzo je osim osnovnog značenja tvrđave postalo i glavno upravno sjedište Neretvanske krajine, sve do 1855. kada tu ulogu preuzima Metković.

Urbana shema Opuzena znatno se mijenjala: od srednjovjekovnih tvrđava neutvrđenog izgleda, preko karakteristične mletačke tvrđave 17. stoljeća, do grada koji se tijekom 18. i 19. stoljeća razvijao unutar zidina. Upravo se zbog izgradnje grada koji je svojom mrežom ulica i kuća ispunio tvrđavu te se proširio van zidina rušeći ih, stara shema tvrđave danas se gotovo ne prepoznaje. Jarak koji je dijelio otočić od kopna nasut je, a njegov se trag još jedino prepoznaje u današnjem nazivu tog dijela naselja - Foša.
...
(905) 12.07.'24 | 09.07.'24 | 08.07.'24 | 02.07.'24 | 01.07.'24 | 27.06.'24 | 26.06.'24 | 17.06.'24 | 14.06.'24 | 10.06.'24 | 06.06.'24 | 28.05.'24 | 24.05.'24 | 20.05.'24 | 15.05.'24 | 14.05.'24 | 13.05.'24 | 09.05.'24 | 02.05.'24 | 30.04.'24 | 29.04.'24 | 26.04.'24 | 15.04.'24 | 02.04.'24 | 28.03.'24 | 27.03.'24 | 26.03.'24 | 25.03.'24 | 18.03.'24 | 14.03.'24 | 08.03.'24 | 07.03.'24 | 06.03.'24 | 05.03.'24 | 19.02.'24 | 15.02.'24 | 13.02.'24 | 08.02.'24 | 06.02.'24 | 29.01.'24 | 25.01.'24 | 22.01.'24 | 19.01.'24 | 15.01.'24 | 12.01.'24 | 11.01.'24 | 09.01.'24 | 27.12.'23 | 21.12.'23 | 20.12.'23 | 18.12.'23 | 11.12.'23 | 05.12.'23 | 04.12.'23 | 30.11.'23 | 27.11.'23 | 20.11.'23 | 17.11.'23 | 16.11.'23 | 14.11.'23 | 07.11.'23 | 31.10.'23 | 30.10.'23 | 27.10.'23 | 26.10.'23 | 25.10.'23 | 24.10.'23 | 23.10.'23 | 16.10.'23 | 18.08.'23 | 14.08.'23 | 11.08.'23 | 08.08.'23 | 07.08.'23 | 04.08.'23 | 03.08.'23 | 01.08.'23 | 31.07.'23 | 24.07.'23 | 18.07.'23 | 12.07.'23 | 10.07.'23 | 06.07.'23 | 29.06.'23 | 28.06.'23 | 16.06.'23 | 13.06.'23 | 12.06.'23 | 09.06.'23 | 05.06.'23 | 31.05.'23 | 26.05.'23 | 24.05.'23 | 22.05.'23 | 19.05.'23 | 17.05.'23 | 15.05.'23 | 03.05.'23 | 02.05.'23 | 27.04.'23 | 26.04.'23 | 25.04.'23 | 24.04.'23 | 20.04.'23 | 17.04.'23 | 12.04.'23 | 11.04.'23 | 29.03.'23 | 28.03.'23 | 27.03.'23 | 17.03.'23 | 16.03.'23 | 15.03.'23 | 14.03.'23 | 09.03.'23 | 03.03.'23 | 02.03.'23 | 22.02.'23 | 21.02.'23 | 17.02.'23 | 14.02.'23 | 09.02.'23 | 08.02.'23 | 07.02.'23 | 03.02.'23 | 02.02.'23 | 31.01.'23 | 30.01.'23 | 26.01.'23 | 10.01.'23 | 03.01.'23 | 02.01.'23 | 29.12.'22 | 27.12.'22 | 23.12.'22 | 20.12.'22 | 19.12.'22 | 16.12.'22 | 09.12.'22 | 08.12.'22 | 06.12.'22 | 05.12.'22 | 02.12.'22 | 01.12.'22 | 30.11.'22 | 29.11.'22 | 28.11.'22 | 24.11.'22 | 23.11.'22 | 22.11.'22 | 21.11.'22 | 03.11.'22 | 31.10.'22 | 27.10.'22 | 24.10.'22 | 20.10.'22 | 17.10.'22 | 13.10.'22 | 12.10.'22 | 07.10.'22 | 05.10.'22 | 04.10.'22 | 30.09.'22 | 27.09.'22 | 26.09.'22 | 23.09.'22 | 14.09.'22 | 09.09.'22 | 07.09.'22 | 06.09.'22 | 25.08.'22 | 24.08.'22 | 23.08.'22 | 19.08.'22 | 17.08.'22 | 16.08.'22 | 10.08.'22 | 09.08.'22 | 04.08.'22 | 03.08.'22 | 25.07.'22 | 15.07.'22 | 14.07.'22 | 12.07.'22 | 11.07.'22 | 06.07.'22 | 05.07.'22 | 04.07.'22 | 30.06.'22 | 29.06.'22 | 24.06.'22 | 23.06.'22 | 21.06.'22 | 20.06.'22 | 17.06.'22 | 13.06.'22 | 10.06.'22 | 06.06.'22 | 03.06.'22 | 31.05.'22 | 26.05.'22 | 23.05.'22 | 18.05.'22 | 17.05.'22 | 11.05.'22 | 09.05.'22 | 29.04.'22 | 26.04.'22 | 25.04.'22 | 19.04.'22 | 13.04.'22 | 11.04.'22 | 05.04.'22 | 28.03.'22 | 25.03.'22 | 24.03.'22 | 23.03.'22 | 22.03.'22 | 21.03.'22 | 18.03.'22 | 17.03.'22 | 16.03.'22 | 09.03.'22 | 08.03.'22 | 07.03.'22 | 03.03.'22 | 02.03.'22 | 25.02.'22 | 22.02.'22 | 16.02.'22 | 09.02.'22 | 04.02.'22 | 25.01.'22 | 19.01.'22 | 31.12.'21 | 30.12.'21 | 27.12.'21 | 08.12.'21 | 07.12.'21 | 06.12.'21 | 03.12.'21 | 02.12.'21 | 29.11.'21 | 16.11.'21 | 15.11.'21 | 09.11.'21 | 03.11.'21 | 25.10.'21 | 18.10.'21 | 07.10.'21 | 06.10.'21 | 05.10.'21 | 04.10.'21 | 27.09.'21 | 24.09.'21 | 20.09.'21 | 09.09.'21 | 06.09.'21 | 03.09.'21 | 27.08.'21 | 19.08.'21 | 13.08.'21 | 10.08.'21 | 02.08.'21 | 29.07.'21 | 28.07.'21 | 12.07.'21 | 06.07.'21 | 02.07.'21 | 30.06.'21 | 29.06.'21 | 24.06.'21 | 21.06.'21 | 15.06.'21 | 07.06.'21 | 02.06.'21 | 01.06.'21 | 31.05.'21 | 21.05.'21 | 18.05.'21 | 17.05.'21 | 14.05.'21 | 13.05.'21 | 04.05.'21 | 03.05.'21 | 28.04.'21 | 21.04.'21 | 06.04.'21 | 31.03.'21 | 04.03.'21 | 02.03.'21 | 23.02.'21 | 22.02.'21 | 11.02.'21 | 02.02.'21 | 28.01.'21 | 26.01.'21 | 18.01.'21 | 05.01.'21 | 04.01.'21 | 29.12.'20 | 21.12.'20 | 18.12.'20 | 16.12.'20 | 14.12.'20 | 08.12.'20 | 07.12.'20 | 20.11.'20 | 22.10.'20 | 14.10.'20 | 08.10.'20 | 28.09.'20 | 23.09.'20 | 17.09.'20 | 14.09.'20 | 04.09.'20 | 18.08.'20 | 12.08.'20 | 11.08.'20 | 10.08.'20 | 06.08.'20 | 04.08.'20 | 30.07.'20 | 27.07.'20 | 15.07.'20 | 02.07.'20 | 29.06.'20 | 23.06.'20 | 16.06.'20 | 12.06.'20 | 10.06.'20 | 09.06.'20 | 01.06.'20 | 22.05.'20 | 19.05.'20 | 13.05.'20 | 07.05.'20 | 06.05.'20 | 21.04.'20 | 10.04.'20 | 06.04.'20 | 03.04.'20 | 30.03.'20 | 27.03.'20 | 26.03.'20 | 24.03.'20 | 23.03.'20 | 20.03.'20 | 18.03.'20 | 16.03.'20 | 12.03.'20 | 07.02.'20 | 13.01.'20 | 31.12.'19 | 30.12.'19 | 27.12.'19 | 11.12.'19 | 21.11.'19 | 22.10.'19 | 16.10.'19 | 15.10.'19 | 14.10.'19 | 01.10.'19 | 10.09.'19 | 09.09.'19 | 14.05.'18 | 08.05.'18 | 07.05.'18 | 20.04.'18 | 19.04.'18 | 18.04.'18 | 17.04.'18 | 13.04.'18 | 04.04.'18 | 03.04.'18 | 15.03.'18 | 06.03.'18 | 05.03.'18 | 01.03.'18 | 26.02.'18 | 12.02.'18 | 09.02.'18 | 02.02.'18 | 30.01.'18 | 29.01.'18 | 24.01.'18 | 19.01.'18 | 08.01.'18 | 04.01.'18 | 27.12.'17 | 18.12.'17 | 08.12.'17 | 05.12.'17 | 04.12.'17 | 23.11.'17 | 20.11.'17 | 17.11.'17 | 09.11.'17 | 26.10.'17 | 24.10.'17 | 13.10.'17 | 02.10.'17 | 29.09.'17 | 22.09.'17 | 08.09.'17 | 04.09.'17 | 28.08.'17 | 17.07.'17 | 14.07.'17 | 13.07.'17 | 12.07.'17 | 03.07.'17 | 30.06.'17 | 28.06.'17 | 27.06.'17 | 23.06.'17 | 19.06.'17 | 12.06.'17 | 02.06.'17 | 26.05.'17 | 25.05.'17 | 24.05.'17 | 17.05.'17 | 08.05.'17 | 27.04.'17 | 20.04.'17 | 18.04.'17 | 13.04.'17 | 11.04.'17 | 10.04.'17 | 05.04.'17 | 03.04.'17 | 29.03.'17 | 21.03.'17 | 17.03.'17 | 09.03.'17 | 06.03.'17 | 30.01.'17 | 27.12.'16 | 23.12.'16 | 22.12.'16 | 19.12.'16 | 16.12.'16 | 15.12.'16 | 12.12.'16 | 29.11.'16 | 28.11.'16 | 25.11.'16 | 24.11.'16 | 23.11.'16 | 22.11.'16 | 17.11.'16 | 15.11.'16 | 11.11.'16 | 09.11.'16 | 08.11.'16 | 04.11.'16 | 20.10.'16 | 10.10.'16 | 26.09.'16 | 23.09.'16 | 22.09.'16 | 21.09.'16 | 20.09.'16 | 16.09.'16 | 13.09.'16 | 12.09.'16 | 29.08.'16 | 24.08.'16 | 12.08.'16 | 30.06.'16 | 29.06.'16 | 27.06.'16 | 24.06.'16 | 23.06.'16 | 21.06.'16 | 20.06.'16 | 17.06.'16 | 16.06.'16 | 15.06.'16 | 14.06.'16 | 13.06.'16 | 10.06.'16 | 09.06.'16 | 02.06.'16 | 17.05.'16 | 12.05.'16 | 11.05.'16 | 10.05.'16 | 09.05.'16 | 21.04.'16 | 20.04.'16 | 15.04.'16 | 12.04.'16 | 08.04.'16 | 01.04.'16 | 29.03.'16 | 24.03.'16 | 22.03.'16 | 18.03.'16 | 17.03.'16 | 16.03.'16 | 15.03.'16 | 14.03.'16 | 09.03.'16 | 08.03.'16 | 04.03.'16 | 03.03.'16 | 01.03.'16 | 26.02.'16 | 25.02.'16 | 24.02.'16 | 23.02.'16 | 22.02.'16 | 18.02.'16 | 16.02.'16 | 15.02.'16 | 12.02.'16 | 11.02.'16 | 22.01.'16 | 14.01.'16 | 29.12.'15 | 28.12.'15 | 24.12.'15 | 18.12.'15 | 17.12.'15 | 16.12.'15 | 08.12.'15 | 27.11.'15 | 26.11.'15 | 25.11.'15 | 24.11.'15 | 20.11.'15 | 19.11.'15 | 11.11.'15 | 09.11.'15 | 03.11.'15 | 02.11.'15 | 30.10.'15 | 29.10.'15 | 28.10.'15 | 26.10.'15 | 19.10.'15 | 16.10.'15 | 15.10.'15 | 09.10.'15 | 06.10.'15 | 05.10.'15 | 24.09.'15 | 22.09.'15 | 21.09.'15 | 18.09.'15 | 17.09.'15 | 16.09.'15 | 09.09.'15 | 28.08.'15 | 27.08.'15 | 26.08.'15 | 19.08.'15 | 13.08.'15 | 12.08.'15 | 11.08.'15 | 07.08.'15 | 06.08.'15 | 04.08.'15 | 03.08.'15 | 24.07.'15 | 20.07.'15 | 16.07.'15 | 14.07.'15 | 10.07.'15 | 09.07.'15 | 26.06.'15 | 12.06.'15 | 11.06.'15 | 10.06.'15 | 03.06.'15 | 01.06.'15 | 28.05.'15 | 22.05.'15 | 19.05.'15 | 18.05.'15 | 15.05.'15 | 14.05.'15 | 13.05.'15 | 07.05.'15 | 06.05.'15 | 30.04.'15 | 24.04.'15 | 07.04.'15 | 26.03.'15 | 23.03.'15 | 20.03.'15 | 16.03.'15 | 06.03.'15 | 05.03.'15 | 04.03.'15 | 27.02.'15 | 26.02.'15 | 25.02.'15 | 23.02.'15 | 20.02.'15 | 19.02.'15 | 18.02.'15 | 17.02.'15 | 11.02.'15 | 10.02.'15 | 06.02.'15 | 27.01.'15 | 21.01.'15 | 16.01.'15 | 15.01.'15 | 13.01.'15 | 30.12.'14 | 29.12.'14 | 22.12.'14 | 19.12.'14 | 18.12.'14 | 17.12.'14 | 16.12.'14 | 12.12.'14 | 11.12.'14 | 10.12.'14 | 09.12.'14 | 08.12.'14 | 05.12.'14 | 04.12.'14 | 03.12.'14 | 24.11.'14 | 21.11.'14 | 19.11.'14 | 18.11.'14 | 17.11.'14 | 12.11.'14 | 11.11.'14 | 10.11.'14 | 05.11.'14 | 04.11.'14 | 31.10.'14 | 30.10.'14 | 24.10.'14 | 23.10.'14 | 22.10.'14 | 16.10.'14 | 15.10.'14 | 29.09.'14 | 25.09.'14 | 24.09.'14 | 23.09.'14 | 18.09.'14 | 17.09.'14 | 15.09.'14 | 12.09.'14 | 11.09.'14 | 08.09.'14 | 20.08.'14 | 12.08.'14 | 11.08.'14 | 08.08.'14 | 06.08.'14 | 04.08.'14 | 01.08.'14 | 31.07.'14 | 30.07.'14 | 23.07.'14 | 16.07.'14 | 15.07.'14 | 14.07.'14 | 07.07.'14 | 02.07.'14 | 24.06.'14 | 20.06.'14 | 18.06.'14 | 17.06.'14 | 13.06.'14 | 10.06.'14 | 09.06.'14 | 06.06.'14 | 05.06.'14 | 04.06.'14 | 29.05.'14 | 28.05.'14 | 23.05.'14 | 21.05.'14 | 20.05.'14 | 15.05.'14 | 13.05.'14 | 12.05.'14 | 09.05.'14 | 08.05.'14 | 06.05.'14 | 02.05.'14 | 25.04.'14 | 24.04.'14 | 23.04.'14 | 22.04.'14 | 18.04.'14 | 17.04.'14 | 16.04.'14 | 14.04.'14 | 08.04.'14 | 07.04.'14 | 03.04.'14 | 31.03.'14 | 28.03.'14 | 27.03.'14 | 26.03.'14 | 25.03.'14 | 24.03.'14 | 21.03.'14 | 19.03.'14 | 17.03.'14 | 13.03.'14 | 12.03.'14 | 11.03.'14 | 10.03.'14 | 07.03.'14 | 06.03.'14 | 05.03.'14 | 04.03.'14 | 03.03.'14 | 27.02.'14 | 26.02.'14 | 25.02.'14 | 24.02.'14 | 20.02.'14 | 19.02.'14 | 14.02.'14 | 13.02.'14 | 11.02.'14 | 29.01.'14 | 27.01.'14 | 24.01.'14 | 23.01.'14 | 22.01.'14 | 21.01.'14 | 15.01.'14 | 09.01.'14 | 08.01.'14 | 27.12.'13 | 24.12.'13 | 23.12.'13 | 19.12.'13 | 18.12.'13 | 17.12.'13 | 16.12.'13 | 12.12.'13 | 09.12.'13 | 06.12.'13 | 04.12.'13 | 03.12.'13 | 28.11.'13 | 27.11.'13 | 26.11.'13 | 22.11.'13 | 21.11.'13 | 18.11.'13 | 15.11.'13 | 14.11.'13 | 13.11.'13 | 12.11.'13 | 11.11.'13 | 08.11.'13 | 07.11.'13 | 10.04.'13 | 25.03.'13 | 21.03.'13 | 19.03.'13 | 15.03.'13 | 11.03.'13 | 06.03.'13 | 01.03.'13 | 28.02.'13 | 15.02.'13 | 14.02.'13 | 13.02.'13 | 08.02.'13 | 06.02.'13 | 05.02.'13 | 24.01.'13 | 04.01.'13 | 24.12.'12 | 20.12.'12 | 18.12.'12 | 17.12.'12 | 12.12.'12 | 20.11.'12 | 06.11.'12 | 29.10.'12 | 22.10.'12 | 04.10.'12 | 10.09.'12 | 07.09.'12 | 06.09.'12 | 05.09.'12 | 22.08.'12 | 14.08.'12 | 13.08.'12 | 10.08.'12 | 09.08.'12 | 08.08.'12 | 06.08.'12 | 03.08.'12 | 01.08.'12 | 31.07.'12 | 23.07.'12 | 20.07.'12 | 18.07.'12 | 17.07.'12 | 16.07.'12 | 03.07.'12 | 20.06.'12 | 15.06.'12 | 14.06.'12 | 13.06.'12 | 18.05.'12 | 17.05.'12 | 15.05.'12 | 11.05.'12 | 10.05.'12 | 08.05.'12 | 04.05.'12 | 27.04.'12 | 26.04.'12 | 25.04.'12 | 24.04.'12 | 23.04.'12 | 28.03.'12 | 26.03.'12 | 20.03.'12 | 19.03.'12 | 15.03.'12 | 02.03.'12 | 27.02.'12 | 23.02.'12 | 21.02.'12 | 20.02.'12 | 10.02.'12 | 09.02.'12 | 08.02.'12 | 06.02.'12 | 19.01.'12 | 17.01.'12 | 13.01.'12 | 11.01.'12 | 10.01.'12 | 09.01.'12 | 21.12.'11 | 20.12.'11 | 19.12.'11 | 16.12.'11 | 15.12.'11 | 14.12.'11 | 07.12.'11 | 06.12.'11 | 05.12.'11 | 24.11.'11 | 23.11.'11 | 16.11.'11 | 11.11.'11 | 10.11.'11 | 04.11.'11 | 06.10.'11 | 04.10.'11 | 28.09.'11 | 21.09.'11 | 15.09.'11 | 13.09.'11 | 09.09.'11 | 07.09.'11 | 25.08.'11 | 24.08.'11 | 23.08.'11 | 16.08.'11 | 08.08.'11 | 03.08.'11 | 01.08.'11 | 26.07.'11 | 25.07.'11 | 20.07.'11 | 19.07.'11 | 18.07.'11 | 24.06.'11 | 14.06.'11 | 06.06.'11 | 01.06.'11 | 06.05.'11 | 27.04.'11 | 22.04.'11 | 13.04.'11 | 12.04.'11 | 04.04.'11 | 31.03.'11 | 30.03.'11 | 25.03.'11 | 22.03.'11 | 18.03.'11 | 16.03.'11 | 15.03.'11 | 10.03.'11 | 09.03.'11 | 08.03.'11 | 02.03.'11 | 01.03.'11 | 22.02.'11 |
Web: http://www.opuzen.hr/
Email Opuzen  
  RSS Opuzen  RSS  Facebook Opuzen  Opuzen  You Tube Opuzen  channel/UCT9UX-TAczL4RMmMZ981yaQ
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013