linkovi
Projekt podržali
STARI GRAD GRBGrad Stari Grad nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na otoku Hvaru.

Područje Grada Staroga Grada podijeleno je administrativno na 5 naselja: Dol, Rudina, Selca kod Staroga Grada, Stari Grad i Vrbanj.

Stari Grad, položajno i funkcijski pripada otočnom području Županije i unutar njega prostornoj cjelini otoka Hvara. Prostor Grada zauzima središnji dio otoka Hvara.

U odnosu na prostorne sustave Županije, prostor Grada Starog Grada ističe se:
• kao važno turističko središte Županije i otoka Hvara, koje zahtijeva povećanje kvalitete turističke ponude i smještajnih kapaciteta.
• kao veće lokalno, područno (malo razvojno središte), koje zahtijeva kompletiranje funkcijama uprave, školstva, kulture, zdravstva,
financijskih usluga, opskrbe i športa.
• kao specifično malo (poticajno) gospodarsko središte u kojem će se pored turizma, kao osnovne gospodarske grane, poticati malo
poduzetništvo, poljoprivreda vezana uz vinarstvo, maslinarstvo, ribolov i ostale tradicijske grane i sl.
• kao prepoznatljiv urbani i ruralni prostor tj. prostor jedinstvenih krajobraznih karakteristika i specifičnog identiteta.
• na području Starogradskog polja nalaze se ostaci grčke centurijacije - jedan od najzanimljivijih arheoloških lokaliteta na našem području.
Grad Stari Grad, približne veličine 53,05 km2 i 2.817 stanovnika u 2001. godini. ima prosječnu gustoću naseljenosti od 53.10 st/km2.

Turizam
130 godina kontinuiranog i organiziranog turističkog razvitka temeljno su sudbinski usmjerili opći gospodarski i društveni život otoka Hvara u proteklom razdoblju. Stari Grad je od samih početaka bio vezan zajedničkim turističkim svezama sa susjednim naseljima otoka Hvara i s njima je dijelio zajedničku sudbinu. 15. svibnja 1898. utemeljeno je Higijeničko društvo u Hvaru i taj nadnevak možemo smatrati začetkom hvarskog suvremenog turizma, zdravstvenog turizma. Kroz čitavo vrijeme djelovanja Higijeničko društvo se intenzivno bavilo turističkom promidžbom otoka Hvara. Polet Higijeničkog društva pobudio je nove turističke inicijative na otoku. Posjetitelje Staroga Grada dvadesetih godina XX stoljeća mogao je ugostiti hotel «Mosorska vila», s restoranom i petnaestak soba te nekoliko gradskih restorana. Tih godina uređuje se gradski park „Vorba“, sadi se drvored palmi na trgu „Tvrdalj“, sade se borovi u okolici grada, u uvali Sv. Jerolima uređuje se gradsko kupalište «Bonj», a 1929. tiskan je i prvi vodič grada što ga je izdalo Društvo za poljepšavanje i unapređenje Staroga Grada.
Stari Grad je prvenstveno promicao svoju drevnu prošlost i arheološku baštinu, nastavljajući tako tradiciju arheološkog turizma. Od sredine 60-tih godina počinje temeljiti preporod turizma, naglo se povećava opseg i inicijativa individualne turističke ponude, moderniziraju se osnovne javne usluge (voda, električna struja, otočne prometnice, veze sa kopnom, zdravstvene usluge, opskrba). Turizam postaje ljetni, sve masovniji i ujednačeniji po kvaliteti i vrsti usluga. Krajem 70-tih i tijekom 80-tih godina ovakav turistički koncept doživljava vrhunac, kraj 80-tih označava osjetni pad turističkog imagea.

Kratki prikaz povijesti Staroga Grada
Otok Hvar je naseljen još od starijeg kamenog doba, o čemu nam svjedoče iznimno važni neolitički nalazi u Grabčevoj i Markovoj špilji. Srednji dio mlađeg kamenog doba naziva se "Hvarska kultura" po bogatim nalazima keramike u spomenutim špiljama. U neolitiku se na otoku javlja visoka civilizacija tzv. "mediteranskog" stanovništva koje komunicira s grčkom i talijanskom obalom. Nekoliko velikih ilirskih gradina na otoku govori o razvijenoj protourbanoj civilizaciji prije dolaska Grka.
Grčki kolonisti 385-4. g. pr. Kr. nekoliko godina nakon Isse na Visu i na Otoku Hvaru osnivaju svoj polis - Faros. Hvarski kolonisti dolaze iz cikladskog otoka Parosa čije ime donose i u novu postojbinu gdje na lokalitetu današnjeg Staroga Grada osnivaju novo naselje. Oko novog Farosa grčki kolonisti vrše centurijaciju Starogradskog polja.
Stari Grad se tako uz Issu ubraja među naše najstarije gradove. Vjeruje se da je i na mjestu grada Hvara postojalogrčko trgovačko uporište (emporij).
Najpoznatiji Hvaranin u povijesti je svakako Demetrije Hvarski, tiranin koji je na južnom Jadranu u 3. st.pr. Kr. stvorio jaku državu s središtem u Farosu.
Od 167. g. pr. Kr. otok dolazi pod stalnu upravu Rima. U 7. st. otok naseljavaju Neretljani.

Srednjevjekovna povijest otoka je dosta nepoznata. Tako se smatra da je od 870.-876. vladao Bizant, zatim Neretljani, u 11. st. Hrvatski kraljevi, od 1145.-1164. Venecija, 1164.-1180. Bizant, 1180.-1278. hrvatsko-ugarski kralj, 1278.-1358. Venecija, 1358.-1420. Hrvatskougarski kralj, zatim bosanski kralj, Hrvoje Vukčić-Hrvatinić i Dubrovnik.
Kasnije razdoblje nam je znatno bolje poznato. Kronologija je sljedeća: 1420.-1796. Venecija, 1796.-1805. Austrija, 1805.-1812. Francuzi, 1812.-1813. Englezi, 1813.-1918. Austrijanci.
Hvarsku komunu kao temeljnu vlast srećemo prvi puta 1205. g. Prema nekim novijim istraživanjima na otoku je tijekom ranog srednjeg vijeka postojala etnička i pravna podjela između zapadnog ruba i ostalog dijela otoka koja je prevladana stvaranjem komune na području cjelog otoka krajem 13. st.


Ruralna naselja
Na području Grada Staroga Grada evidentirane su dvije zaštićene cjeline ruralnih naselja i to Dola i Vrbanja, Rudina Mala.

Vrbanj
Najveće selo otoka Hvara. Nalazi se na uzvisini, južno od Starogradskog polja. Spominje se u redakciji Statuta Hvarske komune iz 1331. g. Na području sela je u rimsko doba bila naseobina, a vjerojatno je lokalitet bio naseljen i prije. Smještaj sela ne dozvoljava utvrđivanje, pa se stoga smatra da selo nema koninuitet kao Pitve i Dol. Samostalna župa ustanovljena 1457. g., kada je sagrađena crkva sv. Duha. Vrbanj je rodno mjesto Matija Ivanića. Njemu se pripisuju tzv. Kraljevi dvori, veća srednjevjekovna seoska kuća, kakvih se je malo sačuvalo na otoku. U župnoj crkvi se nalazi oltarna slika "Silazak Duha Svetoga" Baldasarea d'Anne, zanimljivi procesijski kandelabri iz 18. st. i kasnogotički kip Gospe od Utišenja. Crkvica sv. Vida na vrhu Hum iznad sela je ranosrednjevjekovna građevina s bačvastim svodom i slijepim lukovima u unutrašnjosti. U 16. st. izašla iz kulta. Crkvica sv. Nikole na najvišem vrhu otoka je sagrađena 1487. g. od pomoraca iz Vrbanja na čelu s Matijom Ivanićem, vođom ustanka pučana.

Dol
Selo je smješteno na obroncima južno od Starogradskog polja i pripada skupini najstarijih sela koja su nastala na rubu plodnog polja.
Sastoji se od dva dijela. Virdola ili sv. Marije i Čikaldola ili sv. Ane U prošlosti se još spominju imena sv. Petar i sv. Barbara, vjerojatno prema imenima bratovština. U selu je zanimljiva ruina ranosrednjevjekovne kuće. Crkva sv. Petra se spominje 1427. g., kasnije je barokizirana. U crkvi je glavni oltar rad Ivana Rendića. Crkva sv. Barbare spominje se još 1226. g. Bila je prva župna crkva po osnutku župe 1589. g. Današnja župna crkva sv. Mihovila je sagrađena 1908. g. na mjestu starije iz 1700. g.

Rudina Mala
Selo je nastalo naseljavanjem stanovnika Brusja tijekom 16 stoljeća. Sastoji se od manjeg broja seoskih gospodarstava povezanih u skladnu još uvijek očuvanu cjelinu. Pojedini obiteljski posjedi nastaju adicijom manjih kuća stambenih i gospodarskih oko zajedničkog dvorišta.

Arheološka zona - Ager
Arheološka zona – Ager prostire se između Starog Grada na zapadu i Vrboske na istoku. Na tom je prostoru u obliku suhozidnih kamenih međa sačuvana grčka česticacija Starogradskog polja koja je kroz sva povijesna razdoblja temeljna mreža svih kasnijih katastarskih podjela. Obzirom na kontinuitet agrarne funkcije u polju su u različitim povijesnim periodima građeni gospodarski objekti,premreženo je antičkim i srednjovjekovnim putevima te su u njemu evidentirani i istraženi brojni pojedinačni arheološki lokaliteti. U novijem su razdoblju na tom prostoru građene tradicijske poljske kućice, trimovi i cisterne.

- grčka česticacija Starogradskog polja najbolje sačuvan antički katastar na Mediteranu i u Evropi, remek djelo izvanrednog tehničkog umijeća koje je postignuto svim poznatim znanjima geodezije antičkoga svijeta. Fizički se jasno prepoznaje u prostoru u obliku kamenih zidova građenih u suhozidnoj tehnici.
- grčka česticizacija kroz sva povijesna razdoblja temeljna mreža svih kasnijih katastarskih podjela. One su oblikovale prostor (landscape) suhozidnim kamenim međama građenim na način koji se nije promijenio od antike do danas.
- područje plodnog polja zadržalo agrarnu funkciju u svom povijesnom kontinuitetu već 2400 godina. Plodna ravnica Starogradskog polja sa svojim prirodnim okruženjem i okolnim ruralnim naseljima predstavlja jedinstvenu cjelinu, te je najvažnija činjenica u povijesno – društvenom inventaru otoka Hvara. Ugrožena je pritiscima razvoja, t.j. depopulacijom sela i napuštanjem tradicijske zemljoradnje.
...
(2341) 24.05.'24 | 23.05.'24 | 22.05.'24 | 21.05.'24 | 20.05.'24 | 17.05.'24 | 15.05.'24 | 10.05.'24 | 08.05.'24 | 06.05.'24 | 03.05.'24 | 02.05.'24 | 30.04.'24 | 29.04.'24 | 26.04.'24 | 25.04.'24 | 24.04.'24 | 23.04.'24 | 22.04.'24 | 19.04.'24 | 18.04.'24 | 16.04.'24 | 15.04.'24 | 11.04.'24 | 10.04.'24 | 03.04.'24 | 02.04.'24 | 29.03.'24 | 27.03.'24 | 25.03.'24 | 22.03.'24 | 20.03.'24 | 19.03.'24 | 18.03.'24 | 14.03.'24 | 12.03.'24 | 11.03.'24 | 07.03.'24 | 06.03.'24 | 05.03.'24 | 29.02.'24 | 27.02.'24 | 26.02.'24 | 22.02.'24 | 19.02.'24 | 16.02.'24 | 14.02.'24 | 13.02.'24 | 07.02.'24 | 06.02.'24 | 05.02.'24 | 02.02.'24 | 01.02.'24 | 31.01.'24 | 30.01.'24 | 29.01.'24 | 26.01.'24 | 25.01.'24 | 24.01.'24 | 22.01.'24 | 12.01.'24 | 11.01.'24 | 02.01.'24 | 28.12.'23 | 27.12.'23 | 22.12.'23 | 21.12.'23 | 20.12.'23 | 19.12.'23 | 15.12.'23 | 14.12.'23 | 13.12.'23 | 12.12.'23 | 11.12.'23 | 08.12.'23 | 07.12.'23 | 30.11.'23 | 21.11.'23 | 20.11.'23 | 16.11.'23 | 15.11.'23 | 10.11.'23 | 09.11.'23 | 03.11.'23 | 02.11.'23 | 31.10.'23 | 27.10.'23 | 13.10.'23 | 06.10.'23 | 04.10.'23 | 26.09.'23 | 21.09.'23 | 20.09.'23 | 18.09.'23 | 13.09.'23 | 12.09.'23 | 11.09.'23 | 07.09.'23 | 06.09.'23 | 05.09.'23 | 04.09.'23 | 29.08.'23 | 28.08.'23 | 24.08.'23 | 22.08.'23 | 21.08.'23 | 18.08.'23 | 17.08.'23 | 16.08.'23 | 09.08.'23 | 07.08.'23 | 04.08.'23 | 02.08.'23 | 01.08.'23 | 28.07.'23 | 27.07.'23 | 26.07.'23 | 25.07.'23 | 24.07.'23 | 20.07.'23 | 19.07.'23 | 17.07.'23 | 07.07.'23 | 06.07.'23 | 05.07.'23 | 30.06.'23 | 29.06.'23 | 28.06.'23 | 27.06.'23 | 26.06.'23 | 23.06.'23 | 21.06.'23 | 20.06.'23 | 19.06.'23 | 16.06.'23 | 15.06.'23 | 09.06.'23 | 07.06.'23 | 06.06.'23 | 05.06.'23 | 02.06.'23 | 01.06.'23 | 29.05.'23 | 26.05.'23 | 25.05.'23 | 22.05.'23 | 16.05.'23 | 05.05.'23 | 04.05.'23 | 02.05.'23 | 28.04.'23 | 27.04.'23 | 26.04.'23 | 25.04.'23 | 21.04.'23 | 20.04.'23 | 19.04.'23 | 18.04.'23 | 17.04.'23 | 14.04.'23 | 12.04.'23 | 22.03.'23 | 20.03.'23 | 17.03.'23 | 13.03.'23 | 09.03.'23 | 08.03.'23 | 07.03.'23 | 01.03.'23 | 27.02.'23 | 24.02.'23 | 23.02.'23 | 21.02.'23 | 15.02.'23 | 13.02.'23 | 10.02.'23 | 09.02.'23 | 07.02.'23 | 06.02.'23 | 03.02.'23 | 31.01.'23 | 27.01.'23 | 26.01.'23 | 17.01.'23 | 13.01.'23 | 12.01.'23 | 11.01.'23 | 10.01.'23 | 09.01.'23 | 05.01.'23 | 02.01.'23 | 30.12.'22 | 28.12.'22 | 23.12.'22 | 20.12.'22 | 16.12.'22 | 15.12.'22 | 13.12.'22 | 12.12.'22 | 08.12.'22 | 02.12.'22 | 29.11.'22 | 28.11.'22 | 23.11.'22 | 17.11.'22 | 16.11.'22 | 15.11.'22 | 10.11.'22 | 28.10.'22 | 27.10.'22 | 24.10.'22 | 21.10.'22 | 19.10.'22 | 17.10.'22 | 14.10.'22 | 13.10.'22 | 10.10.'22 | 04.10.'22 | 03.10.'22 | 30.09.'22 | 28.09.'22 | 27.09.'22 | 23.09.'22 | 22.09.'22 | 21.09.'22 | 20.09.'22 | 16.09.'22 | 15.09.'22 | 13.09.'22 | 12.09.'22 | 09.09.'22 | 08.09.'22 | 06.09.'22 | 05.09.'22 | 29.08.'22 | 26.08.'22 | 25.08.'22 | 24.08.'22 | 22.08.'22 | 19.08.'22 | 17.08.'22 | 16.08.'22 | 12.08.'22 | 10.08.'22 | 08.08.'22 | 03.08.'22 | 02.08.'22 | 29.07.'22 | 28.07.'22 | 27.07.'22 | 26.07.'22 | 25.07.'22 | 22.07.'22 | 21.07.'22 | 20.07.'22 | 19.07.'22 | 18.07.'22 | 15.07.'22 | 14.07.'22 | 13.07.'22 | 08.07.'22 | 07.07.'22 | 06.07.'22 | 05.07.'22 | 04.07.'22 | 24.06.'22 | 23.06.'22 | 10.06.'22 | 08.06.'22 | 07.06.'22 | 01.06.'22 | 31.05.'22 | 26.05.'22 | 25.05.'22 | 24.05.'22 | 20.05.'22 | 19.05.'22 | 18.05.'22 | 16.05.'22 | 13.05.'22 | 11.05.'22 | 10.05.'22 | 06.05.'22 | 02.05.'22 | 29.04.'22 | 28.04.'22 | 27.04.'22 | 26.04.'22 | 21.04.'22 | 19.04.'22 | 07.04.'22 | 30.03.'22 | 29.03.'22 | 23.03.'22 | 22.03.'22 | 21.03.'22 | 18.03.'22 | 17.03.'22 | 16.03.'22 | 15.03.'22 | 10.03.'22 | 09.03.'22 | 08.03.'22 | 07.03.'22 | 03.03.'22 | 02.03.'22 | 01.03.'22 | 28.02.'22 | 25.02.'22 | 24.02.'22 | 11.02.'22 | 08.02.'22 | 28.01.'22 | 27.01.'22 | 26.01.'22 | 25.01.'22 | 20.01.'22 | 19.01.'22 | 14.01.'22 | 03.01.'22 | 31.12.'21 | 28.12.'21 | 27.12.'21 | 24.12.'21 | 23.12.'21 | 20.12.'21 | 16.12.'21 | 15.12.'21 | 14.12.'21 | 10.12.'21 | 09.12.'21 | 06.12.'21 | 30.11.'21 | 25.11.'21 | 24.11.'21 | 23.11.'21 | 17.11.'21 | 12.11.'21 | 10.11.'21 | 05.11.'21 | 26.10.'21 | 25.10.'21 | 22.10.'21 | 21.10.'21 | 19.10.'21 | 12.10.'21 | 08.10.'21 | 01.10.'21 | 30.09.'21 | 29.09.'21 | 28.09.'21 | 27.09.'21 | 24.09.'21 | 23.09.'21 | 22.09.'21 | 14.09.'21 | 13.09.'21 | 08.09.'21 | 06.09.'21 | 01.09.'21 | 30.08.'21 | 26.08.'21 | 23.08.'21 | 20.08.'21 | 18.08.'21 | 16.08.'21 | 13.08.'21 | 12.08.'21 | 11.08.'21 | 06.08.'21 | 04.08.'21 | 03.08.'21 | 02.08.'21 | 30.07.'21 | 29.07.'21 | 27.07.'21 | 23.07.'21 | 21.07.'21 | 19.07.'21 | 16.07.'21 | 14.07.'21 | 13.07.'21 | 09.07.'21 | 06.07.'21 | 05.07.'21 | 02.07.'21 | 01.07.'21 | 30.06.'21 | 29.06.'21 | 28.06.'21 | 25.06.'21 | 24.06.'21 | 18.06.'21 | 17.06.'21 | 10.06.'21 | 09.06.'21 | 08.06.'21 | 07.06.'21 | 02.06.'21 | 01.06.'21 | 31.05.'21 | 27.05.'21 | 26.05.'21 | 20.05.'21 | 19.05.'21 | 18.05.'21 | 17.05.'21 | 11.05.'21 | 10.05.'21 | 07.05.'21 | 04.05.'21 | 03.05.'21 | 30.04.'21 | 29.04.'21 | 27.04.'21 | 26.04.'21 | 23.04.'21 | 21.04.'21 | 09.04.'21 | 07.04.'21 | 06.04.'21 | 01.04.'21 | 31.03.'21 | 29.03.'21 | 23.03.'21 | 16.03.'21 | 15.03.'21 | 12.03.'21 | 09.03.'21 | 08.03.'21 | 05.03.'21 | 03.03.'21 | 24.02.'21 | 23.02.'21 | 18.02.'21 | 16.02.'21 | 15.02.'21 | 12.02.'21 | 11.02.'21 | 09.02.'21 | 05.02.'21 | 04.02.'21 | 02.02.'21 | 28.01.'21 | 27.01.'21 | 19.01.'21 | 18.01.'21 | 15.01.'21 | 12.01.'21 | 11.01.'21 | 05.01.'21 | 31.12.'20 | 30.12.'20 | 29.12.'20 | 28.12.'20 | 22.12.'20 | 21.12.'20 | 11.12.'20 | 09.12.'20 | 07.12.'20 | 01.12.'20 | 30.11.'20 | 23.11.'20 | 20.11.'20 | 19.11.'20 | 12.11.'20 | 04.11.'20 | 23.10.'20 | 21.10.'20 | 16.10.'20 | 15.10.'20 | 14.10.'20 | 13.10.'20 | 09.10.'20 | 01.10.'20 | 30.09.'20 | 29.09.'20 | 25.09.'20 | 24.09.'20 | 23.09.'20 | 22.09.'20 | 21.09.'20 | 18.09.'20 | 17.09.'20 | 15.09.'20 | 11.09.'20 | 10.09.'20 | 09.09.'20 | 08.09.'20 | 07.09.'20 | 04.09.'20 | 03.09.'20 | 01.09.'20 | 31.08.'20 | 28.08.'20 | 27.08.'20 | 26.08.'20 | 20.08.'20 | 19.08.'20 | 18.08.'20 | 17.08.'20 | 13.08.'20 | 11.08.'20 | 07.08.'20 | 04.08.'20 | 03.08.'20 | 31.07.'20 | 30.07.'20 | 29.07.'20 | 28.07.'20 | 27.07.'20 | 23.07.'20 | 22.07.'20 | 21.07.'20 | 20.07.'20 | 17.07.'20 | 15.07.'20 | 14.07.'20 | 13.07.'20 | 10.07.'20 | 09.07.'20 | 08.07.'20 | 07.07.'20 | 03.07.'20 | 02.07.'20 | 01.07.'20 | 30.06.'20 | 25.06.'20 | 24.06.'20 | 23.06.'20 | 19.06.'20 | 18.06.'20 | 12.06.'20 | 10.06.'20 | 09.06.'20 | 05.06.'20 | 04.06.'20 | 03.06.'20 | 02.06.'20 | 29.05.'20 | 28.05.'20 | 27.05.'20 | 26.05.'20 | 22.05.'20 | 21.05.'20 | 20.05.'20 | 19.05.'20 | 18.05.'20 | 15.05.'20 | 13.05.'20 | 12.05.'20 | 11.05.'20 | 08.05.'20 | 06.05.'20 | 05.05.'20 | 04.05.'20 | 30.04.'20 | 29.04.'20 | 28.04.'20 | 27.04.'20 | 24.04.'20 | 23.04.'20 | 22.04.'20 | 21.04.'20 | 20.04.'20 | 17.04.'20 | 16.04.'20 | 15.04.'20 | 14.04.'20 | 10.04.'20 | 09.04.'20 | 08.04.'20 | 03.04.'20 | 01.04.'20 | 31.03.'20 | 30.03.'20 | 27.03.'20 | 26.03.'20 | 25.03.'20 | 24.03.'20 | 23.03.'20 | 20.03.'20 | 19.03.'20 | 18.03.'20 | 17.03.'20 | 16.03.'20 | 13.03.'20 | 09.03.'20 | 06.03.'20 | 03.03.'20 | 02.03.'20 | 21.02.'20 | 20.02.'20 | 19.02.'20 | 18.02.'20 | 17.02.'20 | 14.02.'20 | 13.02.'20 | 11.02.'20 | 10.02.'20 | 05.02.'20 | 04.02.'20 | 31.01.'20 | 30.01.'20 | 28.01.'20 | 27.01.'20 | 22.01.'20 | 21.01.'20 | 20.01.'20 | 16.01.'20 | 14.01.'20 | 10.01.'20 | 09.01.'20 | 03.01.'20 | 02.01.'20 | 27.12.'19 | 24.12.'19 | 23.12.'19 | 20.12.'19 | 18.12.'19 | 17.12.'19 | 16.12.'19 | 13.12.'19 | 12.12.'19 | 09.12.'19 | 05.12.'19 | 03.12.'19 | 29.11.'19 | 28.11.'19 | 25.11.'19 | 22.11.'19 | 19.11.'19 | 15.11.'19 | 14.11.'19 | 13.11.'19 | 12.11.'19 | 11.11.'19 | 29.10.'19 | 22.10.'19 | 14.10.'19 | 10.10.'19 | 07.10.'19 | 27.09.'19 | 24.09.'19 | 23.09.'19 | 20.09.'19 | 06.09.'19 | 05.09.'19 | 03.09.'19 | 30.08.'19 | 28.08.'19 | 23.08.'19 | 22.08.'19 | 21.08.'19 | 20.08.'19 | 14.08.'19 | 13.08.'19 | 09.08.'19 | 08.08.'19 | 07.08.'19 | 06.08.'19 | 02.08.'19 | 31.07.'19 | 30.07.'19 | 29.07.'19 | 26.07.'19 | 25.07.'19 | 24.07.'19 | 22.07.'19 | 19.07.'19 | 18.07.'19 | 17.07.'19 | 16.07.'19 | 15.07.'19 | 12.07.'19 | 11.07.'19 | 10.07.'19 | 05.07.'19 | 04.07.'19 | 03.07.'19 | 27.06.'19 | 26.06.'19 | 24.06.'19 | 21.06.'19 | 18.06.'19 | 17.06.'19 | 14.06.'19 | 13.06.'19 | 12.06.'19 | 11.06.'19 | 07.06.'19 | 06.06.'19 | 05.06.'19 | 04.06.'19 | 31.05.'19 | 30.05.'19 | 29.05.'19 | 27.05.'19 | 23.05.'19 | 22.05.'19 | 20.05.'19 | 17.05.'19 | 16.05.'19 | 15.05.'19 | 14.05.'19 | 13.05.'19 | 10.05.'19 | 08.05.'19 | 07.05.'19 | 06.05.'19 | 03.05.'19 | 02.05.'19 | 30.04.'19 | 25.04.'19 | 23.04.'19 | 19.04.'19 | 18.04.'19 | 17.04.'19 | 12.04.'19 | 11.04.'19 | 10.04.'19 | 09.04.'19 | 04.04.'19 | 03.04.'19 | 02.04.'19 | 29.03.'19 | 28.03.'19 | 27.03.'19 | 26.03.'19 | 22.03.'19 | 18.03.'19 | 15.03.'19 | 14.03.'19 | 13.03.'19 | 12.03.'19 | 08.03.'19 | 07.03.'19 | 06.03.'19 | 05.03.'19 | 01.03.'19 | 28.02.'19 | 27.02.'19 | 22.02.'19 | 21.02.'19 | 20.02.'19 | 19.02.'19 | 15.02.'19 | 14.02.'19 | 13.02.'19 | 12.02.'19 | 11.02.'19 | 08.02.'19 | 07.02.'19 | 06.02.'19 | 05.02.'19 | 04.02.'19 | 01.02.'19 | 31.01.'19 | 30.01.'19 | 29.01.'19 | 25.01.'19 | 22.01.'19 | 21.01.'19 | 18.01.'19 | 17.01.'19 | 15.01.'19 | 11.01.'19 | 10.01.'19 | 04.01.'19 | 27.12.'18 | 24.12.'18 | 21.12.'18 | 20.12.'18 | 19.12.'18 | 18.12.'18 | 17.12.'18 | 14.12.'18 | 12.12.'18 | 11.12.'18 | 07.12.'18 | 06.12.'18 | 05.12.'18 | 04.12.'18 | 30.11.'18 | 28.11.'18 | 27.11.'18 | 26.11.'18 | 22.11.'18 | 21.11.'18 | 20.11.'18 | 19.11.'18 | 15.11.'18 | 14.11.'18 | 13.11.'18 | 12.11.'18 | 09.11.'18 | 08.11.'18 | 07.11.'18 | 06.11.'18 | 05.11.'18 | 30.10.'18 | 29.10.'18 | 22.10.'18 | 19.10.'18 | 18.10.'18 | 17.10.'18 | 16.10.'18 | 15.10.'18 | 11.10.'18 | 10.10.'18 | 09.10.'18 | 03.10.'18 | 02.10.'18 | 28.09.'18 | 27.09.'18 | 26.09.'18 | 25.09.'18 | 21.09.'18 | 19.09.'18 | 18.09.'18 | 13.09.'18 | 12.09.'18 | 11.09.'18 | 07.09.'18 | 04.09.'18 | 03.09.'18 | 31.08.'18 | 30.08.'18 | 29.08.'18 | 23.08.'18 | 22.08.'18 | 21.08.'18 | 20.08.'18 | 16.08.'18 | 13.08.'18 | 10.08.'18 | 09.08.'18 | 08.08.'18 | 07.08.'18 | 03.08.'18 | 02.08.'18 | 01.08.'18 | 31.07.'18 | 27.07.'18 | 26.07.'18 | 25.07.'18 | 24.07.'18 | 20.07.'18 | 19.07.'18 | 18.07.'18 | 12.07.'18 | 11.07.'18 | 10.07.'18 | 09.07.'18 | 06.07.'18 | 05.07.'18 | 04.07.'18 | 03.07.'18 | 02.07.'18 | 29.06.'18 | 28.06.'18 | 27.06.'18 | 26.06.'18 | 22.06.'18 | 20.06.'18 | 19.06.'18 | 18.06.'18 | 15.06.'18 | 14.06.'18 | 13.06.'18 | 12.06.'18 | 08.06.'18 | 07.06.'18 | 06.06.'18 | 05.06.'18 | 04.06.'18 | 01.06.'18 | 30.05.'18 | 29.05.'18 | 25.05.'18 | 24.05.'18 | 23.05.'18 | 22.05.'18 | 29.12.'17 | 28.12.'17 | 27.12.'17 | 22.12.'17 | 21.12.'17 | 20.12.'17 | 15.12.'17 | 14.12.'17 | 13.12.'17 | 12.12.'17 | 11.12.'17 | 08.12.'17 | 07.12.'17 | 06.12.'17 | 05.12.'17 | 01.12.'17 | 30.11.'17 | 29.11.'17 | 28.11.'17 | 27.11.'17 | 24.11.'17 | 23.11.'17 | 22.11.'17 | 21.11.'17 | 20.11.'17 | 16.11.'17 | 15.11.'17 | 14.11.'17 | 10.11.'17 | 09.11.'17 | 06.11.'17 | 02.11.'17 | 31.10.'17 | 30.10.'17 | 27.10.'17 | 26.10.'17 | 25.10.'17 | 24.10.'17 | 23.10.'17 | 20.10.'17 | 19.10.'17 | 18.10.'17 | 17.10.'17 | 16.10.'17 | 13.10.'17 | 12.10.'17 | 11.10.'17 | 10.10.'17 | 09.10.'17 | 06.10.'17 | 05.10.'17 | 04.10.'17 | 02.10.'17 | 29.09.'17 | 28.09.'17 | 27.09.'17 | 26.09.'17 | 22.09.'17 | 21.09.'17 | 20.09.'17 | 19.09.'17 | 15.09.'17 | 14.09.'17 | 13.09.'17 | 11.09.'17 | 08.09.'17 | 07.09.'17 | 06.09.'17 | 05.09.'17 | 04.09.'17 | 01.09.'17 | 31.08.'17 | 30.08.'17 | 29.08.'17 | 28.08.'17 | 25.08.'17 | 24.08.'17 | 23.08.'17 | 22.08.'17 | 21.08.'17 | 18.08.'17 | 16.08.'17 | 14.08.'17 | 11.08.'17 | 10.08.'17 | 09.08.'17 | 08.08.'17 | 07.08.'17 | 04.08.'17 | 03.08.'17 | 02.08.'17 | 01.08.'17 | 31.07.'17 | 28.07.'17 | 27.07.'17 | 26.07.'17 | 25.07.'17 | 24.07.'17 | 20.07.'17 | 19.07.'17 | 18.07.'17 | 17.07.'17 | 14.07.'17 | 13.07.'17 | 12.07.'17 | 11.07.'17 | 10.07.'17 | 07.07.'17 | 06.07.'17 | 05.07.'17 | 04.07.'17 | 03.07.'17 | 30.06.'17 | 29.06.'17 | 28.06.'17 | 27.06.'17 | 26.06.'17 | 23.06.'17 | 21.06.'17 | 20.06.'17 | 19.06.'17 | 16.06.'17 | 14.06.'17 | 13.06.'17 | 12.06.'17 | 09.06.'17 | 08.06.'17 | 06.06.'17 | 05.06.'17 | 02.06.'17 | 01.06.'17 | 31.05.'17 | 02.05.'17 | 28.04.'17 | 27.04.'17 | 25.04.'17 | 24.04.'17 | 21.04.'17 | 20.04.'17 | 18.04.'17 | 14.04.'17 | 13.04.'17 | 12.04.'17 | 11.04.'17 | 10.04.'17 | 07.04.'17 | 06.04.'17 | 05.04.'17 | 04.04.'17 | 03.04.'17 | 31.03.'17 | 30.03.'17 | 29.03.'17 | 28.03.'17 | 27.03.'17 | 24.03.'17 | 23.03.'17 | 22.03.'17 | 21.03.'17 | 20.03.'17 | 17.03.'17 | 16.03.'17 | 15.03.'17 | 14.03.'17 | 13.03.'17 | 10.03.'17 | 09.03.'17 | 03.03.'17 | 02.03.'17 | 01.03.'17 | 28.02.'17 | 27.02.'17 | 24.02.'17 | 23.02.'17 | 22.02.'17 | 21.02.'17 | 20.02.'17 | 17.02.'17 | 16.02.'17 | 15.02.'17 | 14.02.'17 | 13.02.'17 | 10.02.'17 | 09.02.'17 | 08.02.'17 | 07.02.'17 | 03.02.'17 | 02.02.'17 | 01.02.'17 | 30.01.'17 | 27.01.'17 | 26.01.'17 | 25.01.'17 | 24.01.'17 | 23.01.'17 | 20.01.'17 | 18.01.'17 | 17.01.'17 | 16.01.'17 | 11.01.'17 | 10.01.'17 | 09.01.'17 | 05.01.'17 | 04.01.'17 | 03.01.'17 | 02.01.'17 | 29.12.'16 | 27.12.'16 | 23.12.'16 | 22.12.'16 | 21.12.'16 | 20.12.'16 | 16.12.'16 | 15.12.'16 | 14.12.'16 | 13.12.'16 | 12.12.'16 | 09.12.'16 | 08.12.'16 | 07.12.'16 | 06.12.'16 | 05.12.'16 | 02.12.'16 | 01.12.'16 | 29.11.'16 | 28.11.'16 | 25.11.'16 | 24.11.'16 | 22.11.'16 | 21.11.'16 | 18.11.'16 | 17.11.'16 | 16.11.'16 | 15.11.'16 | 14.11.'16 | 11.11.'16 | 10.11.'16 | 09.11.'16 | 08.11.'16 | 04.11.'16 | 03.11.'16 | 02.11.'16 | 31.10.'16 | 28.10.'16 | 27.10.'16 | 26.10.'16 | 25.10.'16 | 24.10.'16 | 21.10.'16 | 20.10.'16 | 19.10.'16 | 18.10.'16 | 17.10.'16 | 14.10.'16 | 13.10.'16 | 12.10.'16 | 11.10.'16 | 10.10.'16 | 07.10.'16 | 06.10.'16 | 05.10.'16 | 04.10.'16 | 30.09.'16 | 29.09.'16 | 28.09.'16 | 26.09.'16 | 23.09.'16 | 22.09.'16 | 21.09.'16 | 20.09.'16 | 19.09.'16 | 16.09.'16 | 15.09.'16 | 14.09.'16 | 12.09.'16 | 09.09.'16 | 08.09.'16 | 07.09.'16 | 06.09.'16 | 02.09.'16 | 01.09.'16 | 31.08.'16 | 30.08.'16 | 29.08.'16 | 26.08.'16 | 25.08.'16 | 24.08.'16 | 23.08.'16 | 22.08.'16 | 18.08.'16 | 17.08.'16 | 16.08.'16 | 12.08.'16 | 08.08.'16 | 04.08.'16 | 03.08.'16 | 02.08.'16 | 01.08.'16 | 29.07.'16 | 28.07.'16 | 27.07.'16 | 26.07.'16 | 25.07.'16 | 22.07.'16 | 21.07.'16 | 20.07.'16 | 19.07.'16 | 18.07.'16 | 15.07.'16 | 14.07.'16 | 13.07.'16 | 12.07.'16 | 08.07.'16 | 07.07.'16 | 04.07.'16 | 01.07.'16 | 30.06.'16 | 29.06.'16 | 28.06.'16 | 27.06.'16 | 24.06.'16 | 23.06.'16 | 21.06.'16 | 17.06.'16 | 16.06.'16 | 15.06.'16 | 14.06.'16 | 13.06.'16 | 10.06.'16 | 09.06.'16 | 08.06.'16 | 07.06.'16 | 06.06.'16 | 03.06.'16 | 02.06.'16 | 01.06.'16 | 30.05.'16 | 27.05.'16 | 25.05.'16 | 24.05.'16 | 23.05.'16 | 20.05.'16 | 19.05.'16 | 18.05.'16 | 17.05.'16 | 13.05.'16 | 12.05.'16 | 11.05.'16 | 10.05.'16 | 09.05.'16 | 06.05.'16 | 05.05.'16 | 04.05.'16 | 03.05.'16 | 02.05.'16 | 29.04.'16 | 28.04.'16 | 27.04.'16 | 26.04.'16 | 22.04.'16 | 21.04.'16 | 20.04.'16 | 19.04.'16 | 18.04.'16 | 15.04.'16 | 13.04.'16 | 11.04.'16 | 08.04.'16 | 07.04.'16 | 06.04.'16 | 05.04.'16 | 04.04.'16 | 01.04.'16 | 31.03.'16 | 29.03.'16 | 25.03.'16 | 24.03.'16 | 23.03.'16 | 22.03.'16 | 21.03.'16 | 18.03.'16 | 17.03.'16 | 15.03.'16 | 11.03.'16 | 09.03.'16 | 07.03.'16 | 04.03.'16 | 03.03.'16 | 02.03.'16 | 01.03.'16 | 26.02.'16 | 23.02.'16 | 19.02.'16 | 18.02.'16 | 17.02.'16 | 16.02.'16 | 15.02.'16 | 12.02.'16 | 11.02.'16 | 09.02.'16 | 05.02.'16 | 04.02.'16 | 03.02.'16 | 02.02.'16 | 01.02.'16 | 29.01.'16 | 28.01.'16 | 22.01.'16 | 20.01.'16 | 19.01.'16 | 15.01.'16 | 13.01.'16 | 12.01.'16 | 08.01.'16 | 07.01.'16 | 05.01.'16 | 04.01.'16 | 30.12.'15 | 28.12.'15 | 24.12.'15 | 23.12.'15 | 22.12.'15 | 21.12.'15 | 18.12.'15 | 16.12.'15 | 14.12.'15 | 10.12.'15 | 08.12.'15 | 07.12.'15 | 04.12.'15 | 02.12.'15 | 26.11.'15 | 24.11.'15 | 23.11.'15 | 20.11.'15 | 19.11.'15 | 18.11.'15 | 17.11.'15 | 16.11.'15 | 13.11.'15 | 11.11.'15 | 09.11.'15 | 05.11.'15 | 04.11.'15 | 03.11.'15 | 02.11.'15 | 30.10.'15 | 29.10.'15 | 28.10.'15 | 27.10.'15 | 23.10.'15 | 22.10.'15 | 21.10.'15 | 19.10.'15 | 16.10.'15 | 15.10.'15 | 14.10.'15 | 13.10.'15 | 12.10.'15 | 09.10.'15 | 07.10.'15 | 06.10.'15 | 05.10.'15 | 02.10.'15 | 01.10.'15 | 30.09.'15 | 29.09.'15 | 28.09.'15 | 25.09.'15 | 24.09.'15 | 23.09.'15 | 22.09.'15 | 18.09.'15 | 17.09.'15 | 16.09.'15 | 15.09.'15 | 14.09.'15 | 11.09.'15 | 10.09.'15 | 09.09.'15 | 08.09.'15 | 07.09.'15 | 04.09.'15 | 03.09.'15 | 02.09.'15 | 01.09.'15 | 31.08.'15 | 28.08.'15 | 27.08.'15 | 26.08.'15 | 25.08.'15 | 24.08.'15 | 21.08.'15 | 20.08.'15 | 19.08.'15 | 17.08.'15 | 14.08.'15 | 13.08.'15 | 12.08.'15 | 11.08.'15 | 10.08.'15 | 07.08.'15 | 06.08.'15 | 04.08.'15 | 03.08.'15 | 31.07.'15 | 30.07.'15 | 29.07.'15 | 28.07.'15 | 27.07.'15 | 24.07.'15 | 23.07.'15 | 22.07.'15 | 21.07.'15 | 20.07.'15 | 17.07.'15 | 16.07.'15 | 15.07.'15 | 14.07.'15 | 13.07.'15 | 10.07.'15 | 09.07.'15 | 08.07.'15 | 07.07.'15 | 06.07.'15 | 03.07.'15 | 02.07.'15 | 01.07.'15 | 30.06.'15 | 29.06.'15 | 26.06.'15 | 24.06.'15 | 23.06.'15 | 19.06.'15 | 18.06.'15 | 17.06.'15 | 16.06.'15 | 15.06.'15 | 12.06.'15 | 11.06.'15 | 10.06.'15 | 09.06.'15 | 05.06.'15 | 03.06.'15 | 01.06.'15 | 29.05.'15 | 28.05.'15 | 27.05.'15 | 26.05.'15 | 25.05.'15 | 22.05.'15 | 21.05.'15 | 20.05.'15 | 19.05.'15 | 18.05.'15 | 15.05.'15 | 14.05.'15 | 13.05.'15 | 12.05.'15 | 11.05.'15 | 08.05.'15 | 07.05.'15 | 06.05.'15 | 05.05.'15 | 04.05.'15 | 30.04.'15 | 29.04.'15 | 28.04.'15 | 27.04.'15 | 24.04.'15 | 23.04.'15 | 22.04.'15 | 20.04.'15 | 17.04.'15 | 16.04.'15 | 15.04.'15 | 14.04.'15 | 13.04.'15 | 10.04.'15 | 09.04.'15 | 08.04.'15 | 07.04.'15 | 03.04.'15 | 02.04.'15 | 01.04.'15 | 31.03.'15 | 30.03.'15 | 27.03.'15 | 26.03.'15 | 25.03.'15 | 24.03.'15 | 23.03.'15 | 20.03.'15 | 19.03.'15 | 18.03.'15 | 17.03.'15 | 13.03.'15 | 12.03.'15 | 11.03.'15 | 10.03.'15 | 09.03.'15 | 06.03.'15 | 05.03.'15 | 04.03.'15 | 03.03.'15 | 02.03.'15 | 27.02.'15 | 26.02.'15 | 25.02.'15 | 24.02.'15 | 23.02.'15 | 20.02.'15 | 19.02.'15 | 18.02.'15 | 17.02.'15 | 16.02.'15 | 13.02.'15 | 12.02.'15 | 11.02.'15 | 10.02.'15 | 09.02.'15 | 06.02.'15 | 05.02.'15 | 04.02.'15 | 02.02.'15 | 30.01.'15 | 29.01.'15 | 28.01.'15 | 27.01.'15 | 26.01.'15 | 23.01.'15 | 22.01.'15 | 21.01.'15 | 20.01.'15 | 19.01.'15 | 16.01.'15 | 15.01.'15 | 14.01.'15 | 13.01.'15 | 12.01.'15 | 09.01.'15 | 07.01.'15 | 05.01.'15 | 02.01.'15 | 31.12.'14 | 30.12.'14 | 29.12.'14 | 23.12.'14 | 22.12.'14 | 19.12.'14 | 18.12.'14 | 17.12.'14 | 16.12.'14 | 15.12.'14 | 12.12.'14 | 11.12.'14 | 10.12.'14 | 09.12.'14 | 08.12.'14 | 05.12.'14 | 03.12.'14 | 02.12.'14 | 01.12.'14 | 28.11.'14 | 27.11.'14 | 26.11.'14 | 25.11.'14 | 24.11.'14 | 21.11.'14 | 20.11.'14 | 19.11.'14 | 18.11.'14 | 17.11.'14 | 14.11.'14 | 13.11.'14 | 12.11.'14 | 11.11.'14 | 10.11.'14 | 07.11.'14 | 06.11.'14 | 05.11.'14 | 03.11.'14 | 27.10.'14 | 24.10.'14 | 23.10.'14 | 22.10.'14 | 16.10.'14 | 15.10.'14 | 14.10.'14 | 13.10.'14 | 10.10.'14 | 09.10.'14 | 07.10.'14 | 06.10.'14 | 02.10.'14 | 01.10.'14 | 30.09.'14 | 29.09.'14 | 26.09.'14 | 25.09.'14 | 24.09.'14 | 23.09.'14 | 19.09.'14 | 18.09.'14 | 17.09.'14 | 16.09.'14 | 15.09.'14 | 12.09.'14 | 11.09.'14 | 10.09.'14 | 09.09.'14 | 08.09.'14 | 05.09.'14 | 04.09.'14 | 03.09.'14 | 02.09.'14 | 01.09.'14 | 29.08.'14 | 28.08.'14 | 27.08.'14 | 26.08.'14 | 25.08.'14 | 22.08.'14 | 21.08.'14 | 20.08.'14 | 19.08.'14 | 18.08.'14 | 13.08.'14 | 12.08.'14 | 07.08.'14 | 06.08.'14 | 04.08.'14 | 01.08.'14 | 31.07.'14 | 30.07.'14 | 29.07.'14 | 28.07.'14 | 25.07.'14 | 24.07.'14 | 23.07.'14 | 22.07.'14 | 21.07.'14 | 18.07.'14 | 17.07.'14 | 16.07.'14 | 15.07.'14 | 14.07.'14 | 11.07.'14 | 09.07.'14 | 08.07.'14 | 04.07.'14 | 03.07.'14 | 02.07.'14 | 01.07.'14 | 30.06.'14 | 27.06.'14 | 26.06.'14 | 24.06.'14 | 23.06.'14 | 20.06.'14 | 18.06.'14 | 17.06.'14 | 16.06.'14 | 13.06.'14 | 12.06.'14 | 11.06.'14 | 09.06.'14 | 06.06.'14 | 05.06.'14 | 04.06.'14 | 03.06.'14 | 02.06.'14 | 30.05.'14 | 29.05.'14 | 28.05.'14 | 27.05.'14 | 26.05.'14 | 23.05.'14 | 22.05.'14 | 21.05.'14 | 20.05.'14 | 19.05.'14 | 16.05.'14 | 15.05.'14 | 14.05.'14 | 13.05.'14 | 12.05.'14 | 09.05.'14 | 08.05.'14 | 07.05.'14 | 06.05.'14 | 05.05.'14 | 02.05.'14 | 30.04.'14 | 29.04.'14 | 28.04.'14 | 25.04.'14 | 24.04.'14 | 23.04.'14 | 22.04.'14 | 18.04.'14 | 17.04.'14 | 16.04.'14 | 15.04.'14 | 14.04.'14 | 11.04.'14 | 10.04.'14 | 09.04.'14 | 07.04.'14 | 04.04.'14 | 03.04.'14 | 02.04.'14 | 01.04.'14 | 28.03.'14 | 27.03.'14 | 26.03.'14 | 25.03.'14 | 24.03.'14 | 21.03.'14 | 19.03.'14 | 18.03.'14 | 17.03.'14 | 14.03.'14 | 13.03.'14 | 12.03.'14 | 11.03.'14 | 10.03.'14 | 07.03.'14 | 06.03.'14 | 05.03.'14 | 03.03.'14 | 28.02.'14 | 27.02.'14 | 26.02.'14 | 25.02.'14 | 24.02.'14 | 21.02.'14 | 20.02.'14 | 19.02.'14 | 18.02.'14 | 17.02.'14 | 14.02.'14 | 13.02.'14 | 12.02.'14 | 11.02.'14 | 10.02.'14 | 07.02.'14 | 06.02.'14 | 05.02.'14 | 04.02.'14 | 03.02.'14 | 31.01.'14 | 30.01.'14 | 29.01.'14 | 28.01.'14 | 27.01.'14 | 24.01.'14 | 23.01.'14 | 22.01.'14 | 21.01.'14 | 20.01.'14 | 17.01.'14 | 16.01.'14 | 15.01.'14 | 14.01.'14 | 13.01.'14 | 10.01.'14 | 09.01.'14 | 08.01.'14 | 07.01.'14 | 02.01.'14 | 31.12.'13 | 30.12.'13 | 23.12.'13 | 20.12.'13 | 19.12.'13 | 18.12.'13 | 17.12.'13 | 16.12.'13 | 13.12.'13 | 12.12.'13 | 11.12.'13 | 10.12.'13 | 09.12.'13 | 06.12.'13 | 05.12.'13 | 04.12.'13 | 03.12.'13 | 02.12.'13 | 29.11.'13 | 28.11.'13 | 27.11.'13 | 26.11.'13 | 25.11.'13 | 22.11.'13 | 21.11.'13 | 20.11.'13 | 19.11.'13 | 18.11.'13 | 14.11.'13 | 13.11.'13 | 12.11.'13 | 11.11.'13 | 07.11.'13 | 06.11.'13 | 05.11.'13 | 04.11.'13 | 31.10.'13 | 29.10.'13 | 28.10.'13 | 25.10.'13 | 24.10.'13 | 23.10.'13 | 22.10.'13 | 21.10.'13 | 18.10.'13 | 17.10.'13 | 16.10.'13 | 15.10.'13 | 14.10.'13 | 11.10.'13 | 10.10.'13 | 09.10.'13 | 07.10.'13 | 04.10.'13 | 03.10.'13 | 02.10.'13 | 30.09.'13 | 27.09.'13 | 26.09.'13 | 25.09.'13 | 24.09.'13 | 23.09.'13 | 17.09.'13 | 16.09.'13 | 13.09.'13 | 12.09.'13 | 09.09.'13 | 05.09.'13 | 04.09.'13 | 03.09.'13 | 02.09.'13 | 30.08.'13 | 28.08.'13 | 27.08.'13 | 26.08.'13 | 23.08.'13 | 22.08.'13 | 21.08.'13 | 20.08.'13 | 19.08.'13 | 16.08.'13 | 13.08.'13 | 12.08.'13 | 09.08.'13 | 07.08.'13 | 06.08.'13 | 02.08.'13 | 01.08.'13 | 31.07.'13 | 30.07.'13 | 29.07.'13 | 26.07.'13 | 25.07.'13 | 24.07.'13 | 22.07.'13 | 19.07.'13 | 18.07.'13 | 17.07.'13 | 16.07.'13 | 15.07.'13 | 12.07.'13 | 11.07.'13 | 10.07.'13 | 09.07.'13 | 08.07.'13 | 05.07.'13 | 04.07.'13 | 03.07.'13 | 02.07.'13 | 28.06.'13 | 26.06.'13 | 24.06.'13 | 21.06.'13 | 20.06.'13 | 17.06.'13 | 13.06.'13 | 12.06.'13 | 11.06.'13 | 07.06.'13 | 06.06.'13 | 04.06.'13 | 03.06.'13 | 31.05.'13 | 29.05.'13 | 27.05.'13 | 24.05.'13 | 23.05.'13 | 22.05.'13 | 21.05.'13 | 20.05.'13 | 17.05.'13 | 16.05.'13 | 15.05.'13 | 14.05.'13 | 13.05.'13 | 10.05.'13 | 09.05.'13 | 08.05.'13 | 07.05.'13 | 06.05.'13 | 03.05.'13 | 02.05.'13 | 30.04.'13 | 29.04.'13 | 26.04.'13 | 24.04.'13 | 23.04.'13 | 22.04.'13 | 19.04.'13 | 18.04.'13 | 17.04.'13 | 16.04.'13 | 15.04.'13 | 12.04.'13 | 11.04.'13 | 10.04.'13 | 09.04.'13 | 08.04.'13 | 05.04.'13 | 04.04.'13 | 03.04.'13 | 02.04.'13 | 27.03.'13 | 25.03.'13 | 22.03.'13 | 21.03.'13 | 20.03.'13 | 19.03.'13 | 18.03.'13 | 15.03.'13 | 14.03.'13 | 13.03.'13 | 12.03.'13 | 11.03.'13 | 08.03.'13 | 07.03.'13 | 06.03.'13 | 05.03.'13 | 04.03.'13 | 01.03.'13 | 28.02.'13 | 27.02.'13 | 26.02.'13 | 25.02.'13 | 22.02.'13 | 21.02.'13 | 20.02.'13 | 18.02.'13 | 15.02.'13 | 14.02.'13 | 13.02.'13 | 11.02.'13 | 08.02.'13 | 07.02.'13 | 06.02.'13 | 05.02.'13 | 04.02.'13 | 01.02.'13 | 31.01.'13 | 30.01.'13 | 29.01.'13 | 28.01.'13 | 25.01.'13 | 23.01.'13 | 22.01.'13 | 21.01.'13 | 18.01.'13 | 17.01.'13 | 16.01.'13 | 15.01.'13 | 14.01.'13 | 11.01.'13 | 10.01.'13 | 09.01.'13 | 08.01.'13 | 07.01.'13 | 03.01.'13 | 02.01.'13 | 31.12.'12 | 28.12.'12 | 24.12.'12 | 21.12.'12 | 20.12.'12 | 19.12.'12 | 18.12.'12 | 17.12.'12 | 14.12.'12 | 13.12.'12 | 12.12.'12 | 11.12.'12 | 10.12.'12 | 07.12.'12 | 06.12.'12 | 05.12.'12 | 03.12.'12 | 30.11.'12 | 29.11.'12 | 28.11.'12 | 27.11.'12 | 26.11.'12 | 23.11.'12 | 22.11.'12 | 21.11.'12 | 20.11.'12 | 19.11.'12 | 16.11.'12 | 15.11.'12 | 14.11.'12 | 13.11.'12 | 12.11.'12 | 09.11.'12 | 08.11.'12 | 06.11.'12 | 05.11.'12 | 02.11.'12 | 31.10.'12 | 30.10.'12 | 26.10.'12 | 25.10.'12 | 24.10.'12 | 23.10.'12 | 22.10.'12 | 19.10.'12 | 18.10.'12 | 17.10.'12 | 16.10.'12 | 12.10.'12 | 11.10.'12 | 09.10.'12 | 05.10.'12 | 04.10.'12 | 03.10.'12 | 28.09.'12 | 26.09.'12 | 25.09.'12 | 21.09.'12 | 20.09.'12 | 19.09.'12 | 18.09.'12 | 17.09.'12 | 14.09.'12 | 13.09.'12 | 12.09.'12 | 11.09.'12 | 10.09.'12 | 07.09.'12 | 06.09.'12 | 05.09.'12 | 04.09.'12 | 03.09.'12 | 31.08.'12 | 30.08.'12 | 29.08.'12 | 28.08.'12 | 27.08.'12 | 24.08.'12 | 23.08.'12 | 22.08.'12 | 21.08.'12 | 20.08.'12 | 17.08.'12 | 14.08.'12 | 13.08.'12 | 10.08.'12 | 09.08.'12 | 08.08.'12 | 07.08.'12 | 06.08.'12 | 03.08.'12 | 02.08.'12 | 01.08.'12 | 31.07.'12 | 26.07.'12 | 25.07.'12 | 24.07.'12 | 23.07.'12 | 20.07.'12 | 19.07.'12 | 18.07.'12 | 17.07.'12 | 16.07.'12 | 13.07.'12 | 12.07.'12 | 11.07.'12 | 10.07.'12 | 09.07.'12 | 06.07.'12 | 05.07.'12 | 04.07.'12 | 03.07.'12 | 02.07.'12 | 29.06.'12 | 28.06.'12 | 27.06.'12 | 26.06.'12 | 21.06.'12 | 20.06.'12 | 19.06.'12 | 18.06.'12 | 15.06.'12 | 14.06.'12 | 13.06.'12 | 12.06.'12 | 11.06.'12 | 08.06.'12 | 06.06.'12 | 04.06.'12 | 01.06.'12 | 31.05.'12 | 30.05.'12 | 29.05.'12 | 28.05.'12 | 25.05.'12 | 24.05.'12 | 23.05.'12 | 22.05.'12 | 21.05.'12 | 18.05.'12 | 17.05.'12 | 16.05.'12 | 15.05.'12 | 11.05.'12 | 10.05.'12 | 09.05.'12 | 08.05.'12 | 07.05.'12 | 02.05.'12 | 30.04.'12 | 27.04.'12 | 26.04.'12 | 25.04.'12 | 24.04.'12 | 23.04.'12 | 20.04.'12 | 19.04.'12 | 18.04.'12 | 17.04.'12 | 13.04.'12 | 12.04.'12 | 06.04.'12 | 05.04.'12 | 04.04.'12 | 03.04.'12 | 02.04.'12 | 30.03.'12 | 29.03.'12 | 28.03.'12 | 27.03.'12 | 26.03.'12 | 23.03.'12 | 22.03.'12 | 21.03.'12 | 20.03.'12 | 19.03.'12 | 16.03.'12 | 15.03.'12 | 14.03.'12 | 13.03.'12 | 12.03.'12 | 08.03.'12 | 07.03.'12 | 06.03.'12 | 05.03.'12 | 02.03.'12 | 01.03.'12 | 28.02.'12 | 27.02.'12 | 24.02.'12 | 23.02.'12 | 22.02.'12 | 20.02.'12 | 16.02.'12 | 15.02.'12 | 14.02.'12 | 13.02.'12 | 10.02.'12 | 09.02.'12 | 08.02.'12 | 07.02.'12 | 06.02.'12 | 03.02.'12 | 02.02.'12 | 01.02.'12 | 31.01.'12 | 30.01.'12 | 27.01.'12 | 26.01.'12 | 24.01.'12 | 23.01.'12 | 20.01.'12 | 19.01.'12 | 18.01.'12 | 17.01.'12 | 16.01.'12 | 13.01.'12 | 12.01.'12 | 09.01.'12 | 05.01.'12 | 04.01.'12 | 03.01.'12 | 02.01.'12 | 30.12.'11 | 29.12.'11 | 28.12.'11 | 23.12.'11 | 22.12.'11 | 21.12.'11 | 20.12.'11 | 19.12.'11 | 16.12.'11 | 15.12.'11 | 14.12.'11 | 13.12.'11 | 08.12.'11 | 07.12.'11 | 06.12.'11 | 05.12.'11 | 02.12.'11 | 01.12.'11 | 28.11.'11 | 25.11.'11 | 24.11.'11 | 23.11.'11 | 22.11.'11 | 21.11.'11 | 18.11.'11 | 17.11.'11 | 16.11.'11 | 14.11.'11 | 11.11.'11 | 10.11.'11 | 09.11.'11 | 08.11.'11 | 07.11.'11 | 04.11.'11 | 03.11.'11 | 02.11.'11 | 31.10.'11 | 28.10.'11 | 27.10.'11 | 26.10.'11 | 25.10.'11 | 21.10.'11 | 20.10.'11 | 18.10.'11 | 17.10.'11 | 14.10.'11 | 11.10.'11 | 10.10.'11 | 07.10.'11 | 06.10.'11 | 04.10.'11 | 03.10.'11 | 30.09.'11 | 29.09.'11 | 28.09.'11 | 26.09.'11 | 21.09.'11 | 20.09.'11 | 19.09.'11 | 15.09.'11 | 14.09.'11 | 13.09.'11 | 09.09.'11 | 07.09.'11 | 06.09.'11 | 05.09.'11 | 02.09.'11 | 31.08.'11 | 30.08.'11 | 29.08.'11 | 26.08.'11 | 24.08.'11 | 23.08.'11 | 22.08.'11 | 19.08.'11 | 18.08.'11 | 17.08.'11 | 16.08.'11 | 12.08.'11 | 08.08.'11 | 04.08.'11 | 03.08.'11 | 01.08.'11 | 29.07.'11 | 27.07.'11 | 25.07.'11 | 22.07.'11 | 20.07.'11 | 19.07.'11 | 18.07.'11 | 15.07.'11 | 13.07.'11 | 11.07.'11 | 07.07.'11 | 05.07.'11 | 04.07.'11 | 30.06.'11 | 29.06.'11 | 28.06.'11 | 27.06.'11 | 24.06.'11 | 21.06.'11 | 20.06.'11 | 17.06.'11 | 15.06.'11 | 31.05.'11 | 30.05.'11 | 27.05.'11 | 25.05.'11 | 23.05.'11 | 18.05.'11 | 17.05.'11 | 13.05.'11 | 12.05.'11 | 11.05.'11 | 10.05.'11 | 06.05.'11 | 04.05.'11 | 03.05.'11 | 29.04.'11 | 27.04.'11 | 26.04.'11 | 22.04.'11 | 21.04.'11 | 19.04.'11 | 14.04.'11 | 12.04.'11 | 08.04.'11 | 07.04.'11 | 06.04.'11 | 05.04.'11 | 04.04.'11 | 24.03.'11 | 21.03.'11 | 18.03.'11 | 16.03.'11 | 15.03.'11 | 14.03.'11 | 08.03.'11 | 02.03.'11 | 01.03.'11 | 28.02.'11 | 24.02.'11 | 18.02.'11 | 17.02.'11 | 16.02.'11 |
Web: http://www.stari-grad.hr
Email Stari Grad  
RSS Stari Grad  RSS 1 RSS Stari Grad  RSS 2  Facebook Stari Grad  Stari Grad
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013