linkovi
Projekt podržali

Područje Umaga bilo je nastanjeno već u osvit ljudske civilizacije. Pretpovijesne gradine sagrađene na okolnim uzvisinama nijemi su svjedoci toga razdoblja. O podrijetlu toponima Umag (latinski Humagum), prevladavaju podijeljena mišljenja; prema nekim etimolozima toponim potječe od keltskoga “magus” što je označavalo obrađeno polje, stopljeno s kasnijim latinskim “humus” (lat. plodno zemljište), stoga je Humagum vjerojatno povijesna mutacija prvobitnog imena.

STARE KARTOLINE01Giardino e bagno della Pensione "S. Marco" Umag prvi puta spominje Nepoznati Ravenjanin u VII. stoljeću, no naselje je postojalo već u rimsko doba. Valja napomenuti da su duž umaške obale pronađeni brojni ostaci rimskih ladanjskih kuća tzv. villa rustica. Povijest grada vezana je uz naselje Sipar čiji se ostaci vide na uskom rtu 6 km sjeverno od Umaga. Nekoć utvrđeno naselje Sipar u IX. stoljeću razorili su neretljanski gusari. Tada je veću važnost poprimio Umag, nastao na otočiću odvojenom od kopna uskim kanalom.

STARE KARTOLINE02Takav je položaj kroz niz stoljeća pružao sigurnost pred Stare razglednice neprestanim nasrtajima raznih osvajača. Relativno blagostanje iz rimskoga razdoblja zamjenjuje nesigurnost uzrokovana čestim vojnim pohodima, epidemijama kuge, kolere i malarije. Stanovništvo Umaga opada. Umag je bio u sastavu Odoakrovog, Teodorikovog te langobardskog kraljevstva, od VI. do VIII. stoljeća pod bizantskom upravom, zatim potpada pod franačku vlast. Slijede nesigurne godine u kojima se izmjenjuje vlast patrijarha iz Grada i Akvileje te tršćanskih biskupa. No jačanje Mletačke Republike koja nameće svoju vlast u Istri prisiljava Umag i ostale zapadnoistarske gradove da prisegnu vjernost Veneciji.

STARE KARTOLINE03 Tako je 1269. godine umaška općina prisegla vjernost Veneciji koja od Salvore - Il Faro, 1925 tada bira načelnike općine među svojim plemstvom sve do 1797. godine. Ali, niti mletačka vlast ne donosi mir. Višestoljetni sukobi s Genovom donijeli su nova razaranja i pljačke. Genoveško brodovlje napada Umag 1370. godine i pri tome uništava i gradski arhiv. Česte epidemije kuge koje su desetkovale stanovništvo prisilile su mletačke vlasti da posegnu za doseljavanjem novog stanovništva, poglavito s područja izloženih turskim provalama. Kroz stoljeća mletačke uprave gospodarstvo se temeljilo isključivo na poljoprivredi. Umaško se sidrište rabilo za utovar poljoprivrednih viškova zaleđa. Sve do propasti Venecije Umag je živio "Pansionu San Marco" (Coslovich), Terazza sul mare, 1910  kao i ostali zapadnoistarski gradići.

STARE KARTOLINE04Komunalno uređenje bilo je zajamčeno Statutom iz 1541. godine. Padom Mletačke Republike Umag, kao i cijela istočnojadranska obala, potpada pod francusku upravu. Godine 1815. francusku upravu zamjenjuje austrijska do 1918. god. Svršetkom I. svjetskog rata Istra potpada pod talijansku upravu. Razbuktavanje tršćanske krize nakon II. Svjetskog rata uvjetovalo je privremeno osnivanje Slobodnog Teritorija Trsta. Umag se nalazi u B zoni pod upravom tadašnje jugoslavenske armije. Godine 1954. Umag ulazi u administrativni sastav Hrvatske.

Sipar
SIPAR1Između Zambratije i turističkog naselja Katoro smješten je mali poluotok što se plimom pretvara u otočić, duž kojega su vidljivi ostaci građevina, odnosno ruševina drevnoga kaštela Sipar. Već za vladavine Rima postojao je grad Siparis o čemu svjedoče brojni arheolški ostaci otkriveni na širem lokalitetu posljednjih stoljeća. Na poluotoku Katoro, udaljenom 1 kilometar od Sipra otkrivena je 1875. velika ladanjska vila s termalnim uređajima, cisternom za vodu i mozaičkim podovima.

SIPAR2Arheološka istraživanja nastavljena su i u XX. stoljeću, a traju i danas. Sjeverno od naselja nalaze se pod morem ostaci mola, a s južne su strane vidljivi ostaci velike građevine, vjerojatno bazena rimske vile. Bradisezmički fenomen koji uzrokuje spuštanje istarske obale razlog je što se ostaci građevina nalaze ispod morske površine. Siparis spominje Anonimni Ravenjanin 636. godine. Lokalitet je bio označen već na Tabuli Peutingeriani ili karti cara Teodozija iz III. st., između Savudrije i Poreča, gdje su se nalazili otoci Sepomaia. Kaštel poznat kao Sipar zacijelo je sagrađen na prijelazu antike u srednji vijek. Kaštel je nekoliko stoljeća obnašao obrambenu ulogu protiv neretljanskih gusara, koji ga 876. g

Savudrija
SAVUDRIJA2Područje Savudrije najzapadniji je dio istarskog poluotoka. Sa sjeveroistočne strane, strma i visoka obala ponire u Piranski zaljev, a pri samom rtu obalna crta naglo zakreće prema jugoistoku. Ostatak područja zavala je blagog nagiba koja se pruža prema jugozapadu. Slojevi crljenice u okolici Savudrije dostižu i debljinu od sedam metara. Duž sjevernog oboda rta nalaze se slojevi lapora koje je donedavno eksploatirala tvornica cementa u Umagu. Biljni pokrov sačinjavaju samonikle šume, te pošumljena zemljišta.

SAVUDRIJA3Dendrološki sastav samoniklih šuma čine zimzelene vrste, hrast i submediteranska vegetacija, a na pošumljenim su područjima uglavnom zasađeni borovi. Izuzetno plodna zemlja pogodna je za uzgoj žitarica, vinove loze, maslina i stočne hrane.U pretpovijesnom razdoblju na širem području nalazila su se gradinska naselja među kojima valja istaći gradine na brdu Sv. Petar i Romanija, a ulaskom u sastav Rimskog carstva grade se brojne ladanjske vile o čemu svjedoče brojni nalazi.

Lokalitet je izvorno poznat pod imenom Silboris, a kasnije Silbonis i Silbio. Nepoznati Ravenjanin spominje Silvium, a u Tabuli Peuntingeriani navodi se lokalitet po imenu Silvo. Savudrijska luka imala je velik značaj pošto je pružala siguran zaklon pred burom i jugom. Luka je postojala već u antičko doba; naime, Rimljani su izgradili s obe strane zaljeva jake lukobrane te pristanište s operativnom obalom. Ostaci rimske luke vidljivi su ispod mora, a prigodom nedavnog uređenja luke izvšena su arheološka podvodna istraživanja koja su omogućila djelomičnu rekonstrukciju antičkog obalnog zida.

Na ulazu u luku s lijeve strane nalazila se kula-svjetionik. Padom Rimskog carstva životne se prilike stubokom mijenjaju; gospodarstvo opada pred stalnim najezdama barbarskih plemena. Godine 827. Savudriju napadaju i pljačkaju neretljanski gusari, pri čemu je mletačko brodovlje pretrpjelo znatne gubitke. U ratu između Fridriha Barbarosse i pape Aleksandra III., saveznika Lombardijske lige, godine 1176. u vodama Savudrije odigrala se bitka u kojoj su sudjelovale mletačke galije pod zapovjedništvom dužda Sebastiana Zianija i Nicole Contarinija. Protivničko brodovlje sačinjavale su galije pod zastavom Genove i Pise, a pod zapovjedništvom Barbarossinog sina, budućeg cara Otona IV. Povjesničari osporavaju istinitost ovog događaja, ipak predaja kaže da su pobjedu odnijeli Mlečani. Bitku je ovjekovječio Jacopo Tintoretto.
Crkva Svetog Ivana Evanđeliste obnovljena je 1826. godine na temeljima starije trobrodne romaničke crkve, što ukazuje na brojnije stanovništvo u proteklim stoljećima. Zvonik je sagrađen 1869. godine. Pri rekonstukciji potpuno je srušena građevina iz XI. stoljeća zajedno s bočnim brodovima. Sačuvana je jedino krstionica iz 1678. godine.

Godine U okolici Savudrije nalaze se brojne “stancije”. Radi se o posjedima s pripadajućim stambenim i gospodarskim objektima. Među njima valja spomenuti Stanziu Grande ili villu Cesare, Volpariju i Frančeskiju, čija imena potječu od prezimena vlasnika. Godine 1804. austrijska vlast pripojila je Savudriju općini Umag. Naglim razvojem turizma naselja Bašanija, Borozija, Savudrija i Volparija čine gotovo jedinstvenu cjelinu. Bašanija je južni dio savudrijskog poluotoka, najzapadnijeg djela Istre. Na tom se lokalitetu nalazi svjetionik sagrađen 1847. godine. Visok je 36 metara, a građen je iz kamena. U noćima normalne vidljivosti, svjetlosni se snop vidi u cjelom akvatoriju tršćanskog zaljeva.

Lovrečica
LOVRECICA2Između rta Lovrečica (talijanski Punta Saltarella, u očitoj svezi s načinom ribolova pomoću mreža zvanih “saltarelli”), te rta Malin, gdje se nekoć nalazila vjetrenjača, smjestilo se naselje Lovrečica. Područje je bilo naseljeno već u rimsko doba o čemu svjedoče brojni nalazi. Godine 1028. car Konrad Drugi dodjeljuje Lovrečicu akvilejskom patrijarhu.

LOVRECICA3No, akvilejski patrijarh godine Lovrečica1037. vraća feud Lovrečica caru sa željom da ga dodjeli siromašnoj novigradskoj biskupiji. Od tada Lovrečica postaje imanje novigradskih biskupa koji su imali punu jurisdikciju do 1519. godine, kada civilnu vlast prepuštaju umaškom podeštatu. Lovrečica potpada pod Mletačku vlast, zajedno s Umagom, mirovnim ugovorom iz Trevisa 1291. godine, kojim su Veneciji priznata prava nad osvojenim područjima u Istri.

U Lovrečici je nekoć postojala kula, koju je novigradski biskup koristio prilikom vođenja crkvenih i građanskih parnica. Lovrečica je u niz navrata opustošena kugom i malarijom koja je uspješno iskorijenjena tek u XX. stoljeću. Župna je crkva veoma stara, no u potpunosti je obnovljena 1877. godine. Zvonik, skladnih proporcija, odvojen je od crkve i sagrađen je 1893. godine.
...
(1026) 19.06.'20 | 08.05.'20 | 07.05.'20 | 06.05.'20 | 05.05.'20 | 04.05.'20 | 30.04.'20 | 27.04.'20 | 22.04.'20 | 14.04.'20 | 09.04.'20 | 08.04.'20 | 07.04.'20 | 03.04.'20 | 02.04.'20 | 01.04.'20 | 31.03.'20 | 30.03.'20 | 20.03.'20 | 16.03.'20 | 10.03.'20 | 09.03.'20 | 06.03.'20 | 04.03.'20 | 02.03.'20 | 28.02.'20 | 27.02.'20 | 26.02.'20 | 25.02.'20 | 18.02.'20 | 14.02.'20 | 12.02.'20 | 11.02.'20 | 07.02.'20 | 04.02.'20 | 03.02.'20 | 31.01.'20 | 27.01.'20 | 22.01.'20 | 21.01.'20 | 30.12.'19 | 27.12.'19 | 23.12.'19 | 18.12.'19 | 12.12.'19 | 11.12.'19 | 05.12.'19 | 04.12.'19 | 03.12.'19 | 28.11.'19 | 22.11.'19 | 21.11.'19 | 20.11.'19 | 28.10.'19 | 10.10.'19 | 01.10.'19 | 27.09.'19 | 10.09.'19 | 09.09.'19 | 03.09.'19 | 02.09.'19 | 29.08.'19 | 27.08.'19 | 23.08.'19 | 08.08.'19 | 07.08.'19 | 06.08.'19 | 02.08.'19 | 31.07.'19 | 30.07.'19 | 29.07.'19 | 26.07.'19 | 25.07.'19 | 24.07.'19 | 19.07.'19 | 16.07.'19 | 15.07.'19 | 10.07.'19 | 08.07.'19 | 03.07.'19 | 28.06.'19 | 26.06.'19 | 24.06.'19 | 19.06.'19 | 17.06.'19 | 11.06.'19 | 10.06.'19 | 06.06.'19 | 05.06.'19 | 03.06.'19 | 31.05.'19 | 30.05.'19 | 29.05.'19 | 28.05.'19 | 14.05.'19 | 13.05.'19 | 10.05.'19 | 09.05.'19 | 08.05.'19 | 02.05.'19 | 30.04.'19 | 25.04.'19 | 24.04.'19 | 23.04.'19 | 19.04.'19 | 16.04.'19 | 15.04.'19 | 10.04.'19 | 29.03.'19 | 28.03.'19 | 20.03.'19 | 15.03.'19 | 14.03.'19 | 13.03.'19 | 12.03.'19 | 11.03.'19 | 08.03.'19 | 05.03.'19 | 04.03.'19 | 01.03.'19 | 28.02.'19 | 26.02.'19 | 21.02.'19 | 20.02.'19 | 19.02.'19 | 13.02.'19 | 12.02.'19 | 11.02.'19 | 07.02.'19 | 04.02.'19 | 01.02.'19 | 08.01.'19 | 03.01.'19 | 31.12.'18 | 27.12.'18 | 24.12.'18 | 21.12.'18 | 12.12.'18 | 11.12.'18 | 07.12.'18 | 26.11.'18 | 21.11.'18 | 20.11.'18 | 16.11.'18 | 15.11.'18 | 14.11.'18 | 13.11.'18 | 12.11.'18 | 07.11.'18 | 31.10.'18 | 30.10.'18 | 29.10.'18 | 23.10.'18 | 16.10.'18 | 15.10.'18 | 10.10.'18 | 09.10.'18 | 05.10.'18 | 04.10.'18 | 03.10.'18 | 02.10.'18 | 26.09.'18 | 25.09.'18 | 24.09.'18 | 21.09.'18 | 20.09.'18 | 19.09.'18 | 17.09.'18 | 13.09.'18 | 12.09.'18 | 11.09.'18 | 04.09.'18 | 29.08.'18 | 27.08.'18 | 23.08.'18 | 22.08.'18 | 21.08.'18 | 17.08.'18 | 08.08.'18 | 06.08.'18 | 03.08.'18 | 02.08.'18 | 01.08.'18 | 30.07.'18 | 27.07.'18 | 26.07.'18 | 25.07.'18 | 24.07.'18 | 13.07.'18 | 11.07.'18 | 10.07.'18 | 06.07.'18 | 05.07.'18 | 04.07.'18 | 02.07.'18 | 29.06.'18 | 28.06.'18 | 26.06.'18 | 20.06.'18 | 13.06.'18 | 12.06.'18 | 08.06.'18 | 04.06.'18 | 29.05.'18 | 25.05.'18 | 22.05.'18 | 18.05.'18 | 17.05.'18 | 16.05.'18 | 14.05.'18 | 11.05.'18 | 10.05.'18 | 09.05.'18 | 08.05.'18 | 07.05.'18 | 03.05.'18 | 02.05.'18 | 30.04.'18 | 27.04.'18 | 26.04.'18 | 24.04.'18 | 20.04.'18 | 19.04.'18 | 16.04.'18 | 12.04.'18 | 11.04.'18 | 10.04.'18 | 06.04.'18 | 04.04.'18 | 03.04.'18 | 30.03.'18 | 29.03.'18 | 26.03.'18 | 23.03.'18 | 22.03.'18 | 20.03.'18 | 14.03.'18 | 13.03.'18 | 06.03.'18 | 05.03.'18 | 02.03.'18 | 28.02.'18 | 26.02.'18 | 23.02.'18 | 22.02.'18 | 21.02.'18 | 20.02.'18 | 19.02.'18 | 16.02.'18 | 15.02.'18 | 12.02.'18 | 09.02.'18 | 07.02.'18 | 06.02.'18 | 05.02.'18 | 01.02.'18 | 31.01.'18 | 26.01.'18 | 23.01.'18 | 22.01.'18 | 16.01.'18 | 05.01.'18 | 04.01.'18 | 02.01.'18 | 29.12.'17 | 27.12.'17 | 22.12.'17 | 20.12.'17 | 19.12.'17 | 18.12.'17 | 14.12.'17 | 13.12.'17 | 12.12.'17 | 11.12.'17 | 04.10.'17 | 27.09.'17 | 26.09.'17 | 20.09.'17 | 19.09.'17 | 14.09.'17 | 13.09.'17 | 12.09.'17 | 06.09.'17 | 05.09.'17 | 01.09.'17 | 31.08.'17 | 30.08.'17 | 29.08.'17 | 25.08.'17 | 24.08.'17 | 23.08.'17 | 22.08.'17 | 21.08.'17 | 18.08.'17 | 10.08.'17 | 09.08.'17 | 08.08.'17 | 07.08.'17 | 02.08.'17 | 01.08.'17 | 31.07.'17 | 28.07.'17 | 26.07.'17 | 25.07.'17 | 21.07.'17 | 20.07.'17 | 19.07.'17 | 18.07.'17 | 17.07.'17 | 14.07.'17 | 13.07.'17 | 12.07.'17 | 11.07.'17 | 07.07.'17 | 04.07.'17 | 03.07.'17 | 28.06.'17 | 27.06.'17 | 26.06.'17 | 23.06.'17 | 20.06.'17 | 19.06.'17 | 16.06.'17 | 12.06.'17 | 09.06.'17 | 06.06.'17 | 02.06.'17 | 01.06.'17 | 31.05.'17 | 30.05.'17 | 25.05.'17 | 24.05.'17 | 23.05.'17 | 22.05.'17 | 19.05.'17 | 18.05.'17 | 17.05.'17 | 16.05.'17 | 15.05.'17 | 12.05.'17 | 11.05.'17 | 10.05.'17 | 09.05.'17 | 08.05.'17 | 05.05.'17 | 04.05.'17 | 03.05.'17 | 02.05.'17 | 28.04.'17 | 27.04.'17 | 25.04.'17 | 24.04.'17 | 20.04.'17 | 19.04.'17 | 18.04.'17 | 14.04.'17 | 13.04.'17 | 12.04.'17 | 11.04.'17 | 10.04.'17 | 05.04.'17 | 04.04.'17 | 03.04.'17 | 31.03.'17 | 30.03.'17 | 29.03.'17 | 28.03.'17 | 27.03.'17 | 23.03.'17 | 20.03.'17 | 17.03.'17 | 16.03.'17 | 15.03.'17 | 14.03.'17 | 13.03.'17 | 10.03.'17 | 09.03.'17 | 08.03.'17 | 07.03.'17 | 06.03.'17 | 03.03.'17 | 02.03.'17 | 01.03.'17 | 28.02.'17 | 27.02.'17 | 24.02.'17 | 23.02.'17 | 22.02.'17 | 21.02.'17 | 20.02.'17 | 17.02.'17 | 16.02.'17 | 15.02.'17 | 14.02.'17 | 13.02.'17 | 09.02.'17 | 08.02.'17 | 07.02.'17 | 06.02.'17 | 03.02.'17 | 02.02.'17 | 01.02.'17 | 31.01.'17 | 30.01.'17 | 27.01.'17 | 26.01.'17 | 25.01.'17 | 24.01.'17 | 23.01.'17 | 19.01.'17 | 12.01.'17 | 11.01.'17 | 09.01.'17 | 05.01.'17 | 04.01.'17 | 03.01.'17 | 30.12.'16 | 29.12.'16 | 28.12.'16 | 27.12.'16 | 23.12.'16 | 22.12.'16 | 21.12.'16 | 19.12.'16 | 16.12.'16 | 15.12.'16 | 14.12.'16 | 13.12.'16 | 12.12.'16 | 09.12.'16 | 08.12.'16 | 07.12.'16 | 02.12.'16 | 01.12.'16 | 30.11.'16 | 29.11.'16 | 28.11.'16 | 22.11.'16 | 21.11.'16 | 16.11.'16 | 15.11.'16 | 11.11.'16 | 09.11.'16 | 08.11.'16 | 07.11.'16 | 04.11.'16 | 02.11.'16 | 28.10.'16 | 26.10.'16 | 25.10.'16 | 24.10.'16 | 21.10.'16 | 18.10.'16 | 13.10.'16 | 11.10.'16 | 07.10.'16 | 06.10.'16 | 05.10.'16 | 04.10.'16 | 03.10.'16 | 28.09.'16 | 27.09.'16 | 23.09.'16 | 22.09.'16 | 15.09.'16 | 14.09.'16 | 12.09.'16 | 09.09.'16 | 08.09.'16 | 06.09.'16 | 05.09.'16 | 02.09.'16 | 01.09.'16 | 31.08.'16 | 30.08.'16 | 26.08.'16 | 25.08.'16 | 24.08.'16 | 23.08.'16 | 19.08.'16 | 18.08.'16 | 17.08.'16 | 10.08.'16 | 09.08.'16 | 03.08.'16 | 02.08.'16 | 01.08.'16 | 28.07.'16 | 26.07.'16 | 22.07.'16 | 21.07.'16 | 20.07.'16 | 19.07.'16 | 18.07.'16 | 15.07.'16 | 14.07.'16 | 13.07.'16 | 12.07.'16 | 07.07.'16 | 06.07.'16 | 05.07.'16 | 04.07.'16 | 01.07.'16 | 30.06.'16 | 29.06.'16 | 28.06.'16 | 27.06.'16 | 24.06.'16 | 23.06.'16 | 21.06.'16 | 17.06.'16 | 14.06.'16 | 10.06.'16 | 09.06.'16 | 08.06.'16 | 07.06.'16 | 06.06.'16 | 03.06.'16 | 02.06.'16 | 01.06.'16 | 27.05.'16 | 25.05.'16 | 24.05.'16 | 23.05.'16 | 20.05.'16 | 19.05.'16 | 18.05.'16 | 13.05.'16 | 11.05.'16 | 10.05.'16 | 06.05.'16 | 05.05.'16 | 03.05.'16 | 02.05.'16 | 29.04.'16 | 28.04.'16 | 27.04.'16 | 26.04.'16 | 25.04.'16 | 21.04.'16 | 20.04.'16 | 19.04.'16 | 18.04.'16 | 15.04.'16 | 13.04.'16 | 08.04.'16 | 07.04.'16 | 05.04.'16 | 01.04.'16 | 31.03.'16 | 30.03.'16 | 25.03.'16 | 24.03.'16 | 22.03.'16 | 18.03.'16 | 17.03.'16 | 16.03.'16 | 14.03.'16 | 11.03.'16 | 09.03.'16 | 04.03.'16 | 26.02.'16 | 25.02.'16 | 24.02.'16 | 23.02.'16 | 22.02.'16 | 19.02.'16 | 18.02.'16 | 15.02.'16 | 12.02.'16 | 09.02.'16 | 04.02.'16 | 03.02.'16 | 02.02.'16 | 01.02.'16 | 25.01.'16 | 22.01.'16 | 18.01.'16 | 15.01.'16 | 14.01.'16 | 13.01.'16 | 11.01.'16 | 08.01.'16 | 05.01.'16 | 31.12.'15 | 30.12.'15 | 29.12.'15 | 28.12.'15 | 24.12.'15 | 23.12.'15 | 21.12.'15 | 18.12.'15 | 17.12.'15 | 15.12.'15 | 14.12.'15 | 11.12.'15 | 10.12.'15 | 09.12.'15 | 08.12.'15 | 04.12.'15 | 01.12.'15 | 27.11.'15 | 26.11.'15 | 25.11.'15 | 24.11.'15 | 20.11.'15 | 19.11.'15 | 17.11.'15 | 16.11.'15 | 13.11.'15 | 11.11.'15 | 10.11.'15 | 06.11.'15 | 05.11.'15 | 03.11.'15 | 29.10.'15 | 27.10.'15 | 26.10.'15 | 23.10.'15 | 21.10.'15 | 20.10.'15 | 16.10.'15 | 13.10.'15 | 09.10.'15 | 07.10.'15 | 06.10.'15 | 05.10.'15 | 30.09.'15 | 29.09.'15 | 25.09.'15 | 24.09.'15 | 23.09.'15 | 22.09.'15 | 21.09.'15 | 18.09.'15 | 17.09.'15 | 16.09.'15 | 15.09.'15 | 11.09.'15 | 10.09.'15 | 09.09.'15 | 08.09.'15 | 07.09.'15 | 04.09.'15 | 03.09.'15 | 01.09.'15 | 31.08.'15 | 26.08.'15 | 25.08.'15 | 24.08.'15 | 20.08.'15 | 19.08.'15 | 13.08.'15 | 12.08.'15 | 11.08.'15 | 07.08.'15 | 06.08.'15 | 04.08.'15 | 03.08.'15 | 30.07.'15 | 29.07.'15 | 28.07.'15 | 23.07.'15 | 22.07.'15 | 21.07.'15 | 20.07.'15 | 17.07.'15 | 16.07.'15 | 15.07.'15 | 13.07.'15 | 10.07.'15 | 09.07.'15 | 08.07.'15 | 07.07.'15 | 03.07.'15 | 02.07.'15 | 01.07.'15 | 30.06.'15 | 29.06.'15 | 26.06.'15 | 23.06.'15 | 19.06.'15 | 18.06.'15 | 17.06.'15 | 16.06.'15 | 15.06.'15 | 09.06.'15 | 01.06.'15 | 29.05.'15 | 28.05.'15 | 27.05.'15 | 26.05.'15 | 25.05.'15 | 22.05.'15 | 21.05.'15 | 20.05.'15 | 19.05.'15 | 18.05.'15 | 15.05.'15 | 14.05.'15 | 13.05.'15 | 12.05.'15 | 08.05.'15 | 30.04.'15 | 29.04.'15 | 28.04.'15 | 27.04.'15 | 24.04.'15 | 23.04.'15 | 22.04.'15 | 21.04.'15 | 17.04.'15 | 16.04.'15 | 15.04.'15 | 14.04.'15 | 13.04.'15 | 07.04.'15 | 03.04.'15 | 02.04.'15 | 01.04.'15 | 31.03.'15 | 30.03.'15 | 26.03.'15 | 25.03.'15 | 24.03.'15 | 20.03.'15 | 17.03.'15 | 16.03.'15 | 10.03.'15 | 09.03.'15 | 06.03.'15 | 05.03.'15 | 04.03.'15 | 03.03.'15 | 27.02.'15 | 24.02.'15 | 23.02.'15 | 20.02.'15 | 18.02.'15 | 17.02.'15 | 16.02.'15 | 13.02.'15 | 12.02.'15 | 11.02.'15 | 10.02.'15 | 09.02.'15 | 05.02.'15 | 04.02.'15 | 03.02.'15 | 29.01.'15 | 23.01.'15 | 22.01.'15 | 19.01.'15 | 16.01.'15 | 08.01.'15 | 07.01.'15 | 05.01.'15 | 31.12.'14 | 30.12.'14 | 23.12.'14 | 19.12.'14 | 17.12.'14 | 16.12.'14 | 15.12.'14 | 11.12.'14 | 10.12.'14 | 09.12.'14 | 08.12.'14 | 05.12.'14 | 04.12.'14 | 02.12.'14 | 01.12.'14 | 28.11.'14 | 26.11.'14 | 25.11.'14 | 24.11.'14 | 21.11.'14 | 20.11.'14 | 19.11.'14 | 18.11.'14 | 06.11.'14 | 05.11.'14 | 04.11.'14 | 28.10.'14 | 27.10.'14 | 24.10.'14 | 23.10.'14 | 22.10.'14 | 17.10.'14 | 16.10.'14 | 15.10.'14 | 14.10.'14 | 13.10.'14 | 10.10.'14 | 09.10.'14 | 07.10.'14 | 03.10.'14 | 02.10.'14 | 01.10.'14 | 30.09.'14 | 29.09.'14 | 26.09.'14 | 25.09.'14 | 24.09.'14 | 17.09.'14 | 12.09.'14 | 11.09.'14 | 10.09.'14 | 05.09.'14 | 04.09.'14 | 01.09.'14 | 21.08.'14 | 12.08.'14 | 11.08.'14 | 08.08.'14 | 07.08.'14 | 06.08.'14 | 04.08.'14 | 01.08.'14 | 30.07.'14 | 29.07.'14 | 28.07.'14 | 24.07.'14 | 23.07.'14 | 22.07.'14 | 21.07.'14 | 18.07.'14 | 17.07.'14 | 16.07.'14 | 14.07.'14 | 11.07.'14 | 10.07.'14 | 07.07.'14 | 04.07.'14 | 03.07.'14 | 02.07.'14 | 01.07.'14 | 30.06.'14 | 27.06.'14 | 26.06.'14 | 24.06.'14 | 23.06.'14 | 20.06.'14 | 18.06.'14 | 13.06.'14 | 11.06.'14 | 10.06.'14 | 06.06.'14 | 04.06.'14 | 03.06.'14 | 30.05.'14 | 29.05.'14 | 28.05.'14 | 27.05.'14 | 26.05.'14 | 22.05.'14 | 21.05.'14 | 20.05.'14 | 19.05.'14 | 15.05.'14 | 13.05.'14 | 12.05.'14 | 09.05.'14 | 08.05.'14 | 29.04.'14 | 22.04.'14 | 15.04.'14 | 14.04.'14 | 09.04.'14 | 08.04.'14 | 04.04.'14 | 03.04.'14 | 31.03.'14 | 28.03.'14 | 20.09.'13 | 18.09.'13 | 02.05.'13 | 19.02.'13 | 13.02.'13 | 08.02.'13 | 06.02.'13 | 04.02.'13 | 01.02.'13 | 30.01.'13 | 29.01.'13 | 21.01.'13 | 08.01.'13 | 21.12.'12 | 20.12.'12 | 17.12.'12 | 14.12.'12 | 12.12.'12 | 07.12.'12 | 29.11.'12 | 26.11.'12 | 23.11.'12 | 19.11.'12 | 16.11.'12 | 14.11.'12 | 13.11.'12 | 02.11.'12 | 26.10.'12 | 25.10.'12 | 22.10.'12 | 12.10.'12 | 10.10.'12 | 09.10.'12 | 05.10.'12 | 04.10.'12 | 03.10.'12 | 25.09.'12 | 20.09.'12 | 19.09.'12 | 18.09.'12 | 17.09.'12 | 12.09.'12 | 11.09.'12 | 03.09.'12 | 29.08.'12 | 28.08.'12 | 27.08.'12 | 21.08.'12 | 13.08.'12 | 10.08.'12 | 08.08.'12 | 07.08.'12 | 06.08.'12 | 03.08.'12 | 02.08.'12 | 30.07.'12 | 25.07.'12 | 24.07.'12 | 23.07.'12 | 20.07.'12 | 19.07.'12 | 17.07.'12 | 16.07.'12 | 13.07.'12 | 12.07.'12 | 10.07.'12 | 05.07.'12 | 02.07.'12 | 29.06.'12 | 28.06.'12 | 26.06.'12 | 21.06.'12 | 20.06.'12 | 19.06.'12 | 15.06.'12 | 14.06.'12 | 13.06.'12 | 12.06.'12 | 06.06.'12 | 05.06.'12 | 30.05.'12 | 29.05.'12 | 28.05.'12 | 25.05.'12 | 24.05.'12 | 17.05.'12 | 10.05.'12 | 09.05.'12 | 07.05.'12 | 30.04.'12 | 25.04.'12 | 24.04.'12 | 19.04.'12 | 18.04.'12 | 11.04.'12 | 16.03.'12 | 09.03.'12 | 06.03.'12 | 29.02.'12 | 21.02.'12 | 08.02.'12 | 07.02.'12 | 03.02.'12 | 30.01.'12 | 20.01.'12 | 30.12.'11 | 28.12.'11 | 23.12.'11 | 21.12.'11 | 20.12.'11 | 08.12.'11 | 07.12.'11 | 05.12.'11 | 02.12.'11 | 21.11.'11 | 10.11.'11 | 02.11.'11 | 27.10.'11 | 26.10.'11 | 11.10.'11 | 07.10.'11 | 06.10.'11 | 05.10.'11 | 04.10.'11 | 22.09.'11 | 21.09.'11 | 19.09.'11 | 13.09.'11 | 12.09.'11 | 07.09.'11 | 02.09.'11 | 25.08.'11 | 23.08.'11 | 03.08.'11 | 01.08.'11 | 08.07.'11 | 04.07.'11 | 29.06.'11 | 24.06.'11 | 03.06.'11 | 30.05.'11 | 26.05.'11 | 25.05.'11 | 10.05.'11 | 09.05.'11 | 02.05.'11 | 27.04.'11 | 22.04.'11 | 12.04.'11 | 11.04.'11 | 06.04.'11 | 28.02.'11 |
Web: http://www.grad-umag.hr
Email Umag  
  You Tube Umag  UmagGrad
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013